Zgodnie z zapowiedziami zarząd województwa dolnośląskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Jego wyniki poznamy do końca czerwca br. Dyrektorem legnickiego teatru od 1994 r. jest Jacek Głomb. To jeden z trzech najdłużej urzędujących dyrektorów naczelnych teatrów w Polsce. Pisze Paweł Jantura.


Zgodnie z opublikowanym w poniedziałek ogłoszeniem, kandydat na szefa legnickiej sceny musi kwalifikować się wykształceniem wyższym magisterskim artystycznym lub w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. Wymaga się od niego minimum 10-letni udokumentowany staż pracy w podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury, w tym 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury.

Pozostałe wymagania to: spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Komisja konkursowa pod uwagę brać będzie ponadto: doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów kulturalnych lub/i inwestycyjnych, finansowanych ze źródeł pozabudżetowych, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania, umiejętności organizatorsko - menadżerskie, w tym w zakresie zarządzania pracą zespołu, doświadczenie w zakresie tworzenia, opracowywania lub artystycznego wykonywania utworów w dziedzinie teatru, w szczególności potwierdzone udziałem w przeglądach i festiwalach, znajomość przepisów prawa dotycząca funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach.

Postępowanie konkursowe potrwa do 30 czerwca 2021 r. Komisja konkursowa składać się będzie z dwóch przedstawicieli ministra kultury, trzech przedstawicieli organów prowadzących (dwóch reprezentujących marszałka i jeden prezydenta Legnicy), dwóch przedstawicieli związków zawodowych oraz dwóch przedstawicieli wybranych stowarzyszeń twórczych. Żeby zostać dyrektorem trzeba zdobyć więcej niż połowę głosów. Jeśli żaden z uczestników konkursu nie dostanie takiego poparcia, zarząd województwa będzie mógł ogłosić nowy konkurs lub powołać dyrektora bez konkursu.

Dyrektorem legnickiego teatru od 1994 r. jest Jacek Głomb. To jeden z trzech najdłużej urzędujących dyrektorów naczelnych teatrów w Polsce. Przez 26 lat rządów Głomba, Teatr Modrzejewskiej zapracował na markę jednej z najlepszych scen w kraju.

W sierpniu 2017 r. Głombowi powierzono dyrekcję na cztery kolejne sezony artystyczne bez konkursu. Zarząd województwa mógł sobie na to pozwolić, bo ustawa przewiduje taki tryb dla wybitnych twórców o uznanym dorobku artystycznym albo osób, które na stanowisku dyrektorskim osiągają dobre wyniki finansowe i artystyczne. Tym razem z takiej opcji nie skorzystał. Mimo stanowczych protestów widzów i środowisk artystycznych. Nie brak opinii, że decyzja ma kontekst polityczny. Głomb kojarzony jest bowiem ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej, jest działaczem Komitetu Obrony Demokracji. Zarząd województwa tworzą zaś politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Bezpartyjni Samorządowcy.

(Paweł Jantura. "Zarząd województwa ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora teatru w Legnicy", https://tulegnica.pl, 15.02.2021)