Blisko 400 osób złożyło podpisy pod petycją do prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego w sprawie pozostawienia Jacka Głomba na stanowisku dyrektora Teatru  Modrzejewskiej w Legnicy. Dokument został dzisiaj (w czwartek 11 lutego) złożony w Urzędzie Miasta w Legnicy. Pisze Piotr Kanikowski.


Za niespełna 7 miesięcy dobiegnie końca kolejna kadencja Jacka Głomba na stanowisku dyrektora Teatru Modrzejewskiej. Wymyślił i stworzył go od podstaw, a potem przez 26 lat prowadził w taki sposób, że niewielka, prowincjonalna Legnica uchodzi za jedno z najciekawszych miejsc na teatralnej mapie Polski. Ma wierną publiczność. Na scenie ochrzczonej – co znamienne i wyjątkowe – imieniem najwierniejszego widza, Ludwika Gadzickiego, wystawiane były i są spektakle wybitne.

Równolegle z prowadzeniem teatru Jacek Głomb angażuje się w działania o charakterze społecznym i obywatelskim (Fundacja Naprawiacze Świata, Społeczny Komitet Obrony Demokracji), co przysparza mu wrogów. W dobiegającej końca kadencji dyrektora niechętni mu politycy ujrzeli możliwość pozbycia się go z teatru, który stworzył. 16 lutego zarząd Dolnego Śląska zamierza ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Modrzejewskiej w Legnicy – wbrew petycji podpisanej przez ponad 3 tysiące osób, mimo protestu załogi i apelu dyrektorów teatrów z całej Polski. To grozi powtórką ze – znakomitego niegdyś – Teatru Polskiego we Wrocławiu, dokumentnie zniszczonego przez polityczne gierki.

Legnicki teatr ma też drugiego współorganizatora, prezydenta Legnicy, który milczy pomimo burzy, jaką wywołują w mieście działania władz województwa. Tadeusz Krzakowski nigdy nie zabrał publicznie głosu w sprawie konkursu. Nie broni teatru, który za Jacka Głomba stał się także wizytówką i promocyjnym hitem Legnicy. To milczenie prezydenta w ważnej dla miasta sprawie próbują przerwać sygnatariusze złożonej dziś w ratuszu petycji.

“Domagamy się od Pana jako reprezentanta organu współprowadzącego Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy zajęcia jednoznacznego stanowiska odnośnie pozostawienia Jacka Głomba w funkcji dyrektora tej instytucji bez organizowania konkursu” ” – czytamy w treści dokumentu podpisanego  (w internecie i “na ulicy”) przez prawie 400 obywateli. - Ogłoszony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego zamiar przeprowadzenia konkursu na dyrektora w sytuacji, kiedy od lat od takich konkursów odstępowano i w sytuacji dramatycznej walki teatru o przetrwanie w okresie pandemii uważamy za głęboko szkodliwy i całkowicie niepotrzebny. „Nie zmienia się kapitana statku podczas burzy”.  

Prawo wymaga, aby co do zasady dyrektorzy instytucji kultury byli powoływani w konkursach. Ale jednocześnie pozwala w szczególnych przypadkach takich jak legnicki – gdy instytucją kieruje wybitny artysta, którego utrata zagroziłaby dobru polskiej kultury – wskazać dyrektora bez konkurs, za zgodą ministra.

Poniżej pełna treść petycji wraz z nazwiskami jest autorów.    


Legnica, 13 stycznia 2021 r.  

Pan Tadeusz Krzakowski Prezydent Miasta Legnica

PETYCJA

Niżej podpisani, tworzący grupę inicjatywną do zbierania podpisów pod petycją do Prezydenta Miasta Legnicy, domagamy się od Pana jako reprezentanta organu współprowadzącego Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy zajęcia jednoznacznego stanowiska odnośnie pozostawienia Jacka Głomba w funkcji dyrektora tej instytucji bez organizowania konkursu.   

Jesteśmy przedstawicielami różnych zawodów, łączy nas jednak miłość do teatru i przywiązanie do znanej w całej Polsce marki teatralnej,  tworzonej przez ponad 26 lat cierpliwego budowania instytucji teatru legnickiego. Ogłoszony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego zamiar przeprowadzenia konkursu na dyrektora w sytuacji, kiedy od lat od takich konkursów odstępowano i w sytuacji dramatycznej walki teatru o przetrwanie w okresie pandemii uważamy za głęboko szkodliwy i całkowicie niepotrzebny. „Nie zmienia się kapitana statku podczas burzy”.  

Legnicki teatr pod kierownictwem Jacka Głomba to nie tylko instytucja kultury, to również centrum wymiany poglądów, ścierania się różnych opcji, to miejsce, gdzie każdy mieszkaniec Legnicy może realizować swoje pasje, organizując wespół z teatrem działania z różnych dziedzin kultury. Teatr Modrzejewskiej to w końcu najbardziej promiejska ekipa w Polsce, która na przestrzeni minionego ćwierćwiecza przeprowadziła w Legnicy setki działań prospołecznych, prokulturalnych, aktywujących mieszkańców zarówno legnickich blokowisk, jak i choćby zaniedbanego kulturalnie Zakaczawia. Jesteśmy dumni, że mamy taki teatr w naszym mieście i apelujemy do Pana jako gospodarza Legnicy, aby zrobił Pan wszystko, żeby uchronić teatr przed zniszczeniem.  

Sygnatariusze – inicjatorzy petycji:

Jadwiga Raczkowiak – emerytowana specjalistka branży turystycznej
Joanna Kiełkowicz – sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy
Beata Kowalska – lekarz medycyny, specjalistka anestezjologii i medycyny paliatywnej
Agnieszka Jankowska – pielęgniarka dermatologiczna
Maja Kozłowska – inspektor sanitarny
Anna Szymańska – artystka fotografka
Cezary Bukowski – pracownik Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Piotr Ziętal – listonosz, pracownik Poczty Polskiej
Andrzej Szymański – brygadier Straży Pożarnej w st. spoczynku
Jerzy Rybiewski – emerytowany energetyk
Jakub Tomasz Kaschuba – technik hotelarz

(Piotr Kanikowski, "Legniczanie chcą usłyszeć głos prezydenta za Głombem", https://24legnica.pl, 11.02.2021)