Zarząd Województwa Dolnośląskiego negatywnie rozpatrzył petycję w sprawie nieprzeprowadzania konkursu na dyrektora teatru w Legnicy i przedłużenie kadencji Jackowi Głombowi. Tym samym zarząd potwierdził, że konkurs się odbędzie i już wyznaczył termin. Szczegóły poniżej. Pisze Klaudia Korfanty.


Zarząd województwa dolnośląskiego z marszałkiem Cezarym Przybylskim na czele podjął decyzję o konieczności przeprowadzenia konkursu na dyrektora legnickiego teatru, który miałby objąć kierownictwo od sezonu 2021/2022. Kadencja Jacka Głomba kończy się 31 sierpnia 2021 roku. Sytuacja jest o tyle dziwna, o ile zdarzyła się pierwszy raz. Dotychczas - od 2004 roku - korzystano z możliwości przedłużania dyrektorowi kontraktu bez konieczności przeprowadzania konkursu.

Jacek Głomb od ponad 20 lat z powodzeniem zarządza instytucją, która pod jego władzą osiąga sukcesy, rozwija się, dając tego solidny dowód w obecnych, pandemicznych czasach. Teatr Modrzejewskiej to jeden z najprężniej działających teatrów w Polsce podczas pandemii. Za Jackiem Głombem stanęła lokalna społeczność, pracownicy Teatru Modrzejewskiej, a także dyrektorzy największych teatrów w Polsce.

Pierwszą reakcją na decyzję zarządu Dolnego Śląska była petycja z inicjatywy Stowarzyszenia Teatr Niezbędnie Potrzebny. Pod petycją o nieprzeprowadzanie konkursu na dyrektora teatru i pozostawienie na tym stanowisku Jacka Głomba podpisało się ponad 3000 osób. Po trzech miesiącach petycja doczekała się odpowiedzi - niestety negatywnej.

W uzasadnieniu zarząd województwa przywołuje rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mówiące o konieczności wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w drodze konkursu. Dotyczy to przede wszystkim samorządowych instytucji kultury o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej - według zarządu powinny być one kierowane wyłącznie przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i wyłonione w transparentnym postępowaniu. Dziwi jedynie to, że zarząd przez ostatnie kilkanaście lat korzystał z prawa do ominięcia tego wymogu i przedłużeniu kadencji dyrektorowi za zgodą ministra.

Drugą sprawą, jaką porusza zarząd w uzasadnieniu odrzucenia petycji, jest potrzeba poznania innych koncepcji działania instytucji, które mogą przedstawić pozostali kandydaci:  - Konkurs pozwoli bowiem organizatorowi na zapoznanie się z innymi wizjami i koncepcjami działania Teatru w Legnicy, zaprezentowanymi przez różne osoby działające w sferze kultury na terenie kraju. Zarząd podkreśla, że konkurs pozwoli na wyłonienie w sposób najbardziej obiektywny i przejrzysty kandydata na dyrektora.

Na koniec zarząd województwa wspomina także o drugim organizatorze instytucji, czyli prezydencie Legnicy. Ten wskazał "sugerowane umiejętności i kompetencje, jakie ma posiadać kandydat na stanowisko dyrektora, podkreślając jednocześnie, że istotnym w procesie podejmowania decyzji o wyborze kandydata będzie ocena autorskiego programu funkcjonowania instytucji zarówno od strony artystycznej, jak i finansowej".

Tym samym zarząd województwa rozpatrzył negatywnie petycję Stowarzyszenia Teatr Niezbędnie Potrzebny. Wyznaczył także termin postępowania konkursowego. Ma się ono rozpocząć 16 lutego 2021 r., a zakończyć 30 czerwca 2021 r.

(Klaudia Korfanty, "Konkurs na dyrektora Teatru Modrzejewskiej w Legnicy odbędzie się - to pewne. Zarząd Województwa Dolnośląskiego odrzucił petycję w sprawie", https://legnica.naszemiasto.pl, 26.01.2021)