Zarząd województwa dolnośląskiego negatywnie rozpatrzył petycję złożoną przez Stowarzyszenie "Teatr Niezbędnie Potrzebny" w imieniu 3043 sygnatariuszy. Dlaczego pomimo apeli zarząd nie chce przedłużyć dyrektorowi legnickiego teatru Jackowi Głombowi kadencji bez przeprowadzania konkursu? W uzasadnieniu podano trzy powody. Pisze Piotr Kanikowski.


Złożona w październiku petycja zawierała wezwanie do odstąpienia od organizacji konkursu na dyrektora Teatru Modrzejewskiej w Legnicy i skorzystania z prawnej możliwości przedłużenia Jackowi Głombowi kończącej się 31 sierpnia kadencji na kolejne 4 lata.

Zarząd województwa niemal do ostatniej chwili zwlekał z jej formalnym rozpatrzeniem, ale już wcześniej zapowiadał, że ani głos 3034 sygnatariuszy petycji, ani inne apele nie wpłynęły na zmianę decyzji o konkursie. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia "Teatr Niezbędnie Potrzebny" jest datowana na 18 stycznia 2021 r. Wczoraj została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W uzasadnieniu napisano: “Zarząd Województwa pozytywnie ocenia dotychczasową pracę pana Jacka Głomba na stanowisku dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy oraz z uznaniem odnosi się do sukcesów artystycznych legnickiej sceny. Teatr im. H. Modrzejewskiej  w Legnicy pod kierownictwem pana Jacka Głomba od wielu lat (stał – dop. red.) się cenną wizytówką Dolnego Śląska stanowiąc jednocześnie jedno z najciekawszych miejsc teatralnych w kraju”.

Skomplementowawszy Jacka Głomba, zarząd podaje trzy argumenty przemawiające za tym, żeby konkurs się odbył.

Pierwszy, prawny, polega na przywołaniu rozporządzenia ministra kultury nakazującego, aby dyrektorzy samorządowych jednostek kultury o szczególnym znaczeniu, takich jak Teatr Modrzejewskiej, byli wybierani w drodze konkursu. Uzasadnienie uchwały przemilcza istnienie art. 16.3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalne, który pozwala ominąć ten wymóg. tzn. powołać dyrektora za zgodą ministra bez przeprowadzania konkursu. To opcja została przewidziana dla dokładnie takich sytuacji, jak w Teatrze Modrzejewskiej w Legnicy, gdy instytucją kultury osiągającą sukcesy w wymiarze artystycznym, organizacyjnym i finansowym kieruje wybitny twórca, którego odejście zagroziłoby w jakiś sposób bytowi placówki. Zarząd korzystał z tego przepisu wcześniej – nie chce skorzystać teraz.

Drugi argument przeciwko przedłużeniu kadencji Jackowi Głombowi bez konkursu jest taki, że zarząd ma nadzieję na “inne wizje i koncepcje działania Teatru w Legnicy, zaprezentowane przez różne osoby działające w sferze kultury na terenie kraju”. Zarząd Dolnego Śląska chce się z nimi zapoznać, aby porównać je z tym, jak legnicką scenę prowadzi od 26 lat i chce prowadzić dalej Jacek Głomb. “Formuła konkursu umożliwi komisji konkursowej wybór kandydata, który przedstawi najlepszą koncepcję dalszego kierowania Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy oraz jego wizji rozwoju na kolejne sezony artystyczne” - czytamy w uzasadnieniu. W ten sposób wybór będzie “najbardziej obiektywny i przejrzysty”.

Trzeci argument jest taki, że konkursu chce nie tylko zarząd województwa, ale też prezydent Legnicy. W uzasadnieniu napisano: “Postępowanie konkursowe ma również szczególne znaczenie dla drugiego organizatora – Miasta Legnica, który wskazał Województwu sugerowane umiejętności i kompetencje, jakie ma posiadać kandydat na stanowisko dyrektora, podkreślając jednocześnie, że istotnym w procesie podejmowania decyzji o wyborze kandydata będzie ocena autorskiego programu funkcjonowania instytucji, zarówno od strony artystycznej, jak i finansowej.” Według legnickiego ratusza, prezydent Tadeusz Krzakowski, owszem, sformułował takie zalecenia, ale zrobił to kiedy uchwała zarządu województwa o zamiarze przeprowadzenia konkursu (z 27 sierpnia 2020 r) była już podjęta.

Zgodnie z decyzją zarządu województwa postępowanie konkursowe rozpocznie się 16 lutego. Przewiduje się, że decyzja 9-osobowej komisji konkursowej będzie znana przed 30 czerwca 2021 r. W końcowej części uzasadnienia uchwały, zarząd Dolnego Śląska przekonuje, że jest w stanie poradzić sobie organizacyjnie z bezpiecznym przeprowadzeniem konkursu w warunkach pandemii.

Dokładnie w tym samym dniu, co Jackowi Głombowi (31 sierpnia 2021 r.), skończy się umowa Tomaszowi Janczakowi, dyrektorowi Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. W tamtym przypadku dyrektor na nową kadencję zostanie powołany z pominięciem procedury konkursowej, co potwierdza Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka Dolnego Śląska. Na nasze pytanie o tryb wyboru następcy Tomasza Janczaka, odpowiada: “Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie podjął uchwały o zamiarze przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze w związku z kończącą się kadencją dotychczasowego dyrektora.”

Skany uchwały zarządu województwa wraz z uzasadnieniem oraz treść odrzuconej petycji są TUTAJ!

(Piotr Kanikowski, "Zarząd województwa odrzucił petycję w obronie teatru", https://24legnica.pl, 22.01.2021)