Petycja w sprawie Jacka Głomba trafiła na biurko prezydenta Tadeusza Krzakowskiego (nieprawda; rozpoczęto zbiórkę podpisów pod petycją - @KT). Podpisany przez kilkunastu legniczan dokument wzywa prezydenta Legnicy do tego, by „zajął jednoznaczne stanowisko odnośnie pozostawienia Jacka Głomba w funkcji dyrektora bez przeprowadzania przedmiotowego konkursu”. Pisze Lilla Sadowska.


Sygnatariusze petycji wzywają Tadeusza Krzakowskiego do zajęcia stanowiska w sprawie konkursu na dyrektora Teatru im. Modrzejewskiej ponieważ miasto jest organem współprowadzącym teatr w Legnicy.

„Legnicki teatr pod kierownictwem Jacka Głomba to nie tylko instytucja kultury, to również centrum wymiany poglądów, ścierania się różnych opcji, to miejsce, gdzie każdy mieszkaniec Legnicy może realizować swoje pasje, organizując wespół z teatrem działania z różnych dziedzin kultury” - piszą autorzy wniosku (petycji - @KT) do prezydenta Legnicy, argumentując, że ogłoszony przez urząd marszałkowski zamiar przeprowadzenia konkursu „kiedy od lat od takich od takich konkursów odstępowano i w sytuacji dramatycznej walki teatru o przetrwanie w okresie pandemii”, uważają „za głęboko szkodliwy i całkowicie niepotrzebny”

Petycja podpisana przez jedenaście osób już trafiła do sieci, gdzie legniczanie mogą się pod nią podpisać.  

(Lilla Sadowska, "Chcą od prezydenta stanowiska w sprawie Głomba", https://fakty.lca.pl, 19.01.2021)