Grupa mieszkańców Legnicy przygotowała petycję do prezydenta Tadeusza Krzakowskiego. “Domagamy się od Pana jako reprezentanta organu współprowadzącego Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy zajęcia jednoznacznego stanowiska odnośnie pozostawienia Jacka Głomba w funkcji dyrektora tej instytucji bez organizowania konkursu”. Ruszyła zbiórka podpisów pod petycją. Pisze Piotr Kanikowski.


Podpisy będą zbierane zarówno w sposób tradycyjny (na papierze), jak też online. Internauci mogą poprzeć petycję klikając na TEN LINK i wpisując swoje dane w formularz.

Jak informuje, Ewa Szczecińska-Zielińska, szefowa Wydziału PR – Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta w Legnicy, konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Modrzejewskiej (zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) ogłasza marszałek województwa dolnośląskiego, a prezydent miasta ma prawo zgłoszenia członka komisji. Marszałek skonsultował z Urzędem Miasta Legnicy zakres wymagań, które winien spełniać kandydat na dyrektora teatru – do zawarcia ich w treści ogłoszenia.

Potwierdza to Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka Dolnego Śląska: - Prezydent Miasta Legnica oficjalnie odniósł się do zamiaru ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy, proponując jakie należy wskazać w ogłoszeniu o konkursie wymagania kwalifikacyjne, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko dyrektora teatru. Dodatkowo wskazał, iż szczególnie istotnym w procesie podejmowania decyzji o wyborze właściwego kandydata będzie ocena przedstawionego autorskiego programu funkcjonowania instytucji od strony merytorycznej i finansowej.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza, że konkurs się odbędzie, pomimo protestów, petycji, apeli w sprawie przedłużenia Jackowi Głombowi umowy na kierowanie teatrem. Procedura ma zostać uruchomiona 16 lutego i potrwać do 30 czerwca. Kadencja Jacka Głomba wygaśnie z końcem sierpnia 2021 roku.

- Wobec możliwości dokonania wyboru, jaką dają organizatorowi przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Zarząd Województwa Dolnośląskiego postanowił ogłosić konkurs na to stanowisko – uzasadnia Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka. - Biorąc pod uwagę szczególne znaczenie i oddziaływanie Teatru w Legnicy organizator uznał, iż najwłaściwszą drogą powołania dyrektora tej instytucji będzie ogłoszenie konkursu. Konkurs pozwoli organizatorowi na zapoznanie się z wizjami i koncepcjami działania Teatru w Legnicy, zaprezentowanymi przez różne osoby działające w sferze kultury na terenie kraju. Formuła konkursu umożliwi ponadto komisji konkursowej wybór kandydata, który przedstawi najlepszą koncepcję dalszego kierowania Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy oraz jego wizji rozwoju na kolejne sezony artystyczne. Weryfikacja przez komisję konkursową poszczególnych kandydatów na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów oceny uczestnika pozwoli na wyłonienie w sposób najbardziej obiektywny i przejrzysty kandydata na stanowisko dyrektora tej instytucji.

Według Nowakowskiego, w obecnej chwili nie można określić kosztów finansowych konkursu na stanowisko dyrektora legnickiego teatru. Ich wysokość jest uzależniona od miejsca zamieszkania i środka lokomocji poszczególnych członków komisji (2 przedstawicieli ministra kultury, 2 przedstawicieli zarządu Dolnego Śląska, 1 przedstawiciel prezydenta Legnicy, 2 przedstawicieli związków zawodowych, 2 przedstawicieli stowarzyszeń kulturalnych). Decydującą kwestią jest również czas pracy komisji, który uzależniony jest w dużej mierze od ilości złożonych ofert przez uczestników.

Działania zarządu województwa dolnośląskiego już wprowadziły element niepewności co do przyszłości Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Zapytaliśmy UMWD, na ile – według ich analiz – realna stała się  groźba rozpadu zespołu Teatru Modrzejewskiej pod wpływem tej atmosfery.

- Aktualna sytuacja nie wpływa formalnie na sytuację kadrową w instytucji, co oznacza że pracownicy utrzymują zatrudnienie i mogą w dalszym ciągu wykonywać swoje obowiązki zgodnie z zawartymi umowami – twierdzi Michał Nowakowski. – To od ich indywidualnych decyzji będzie zależała dalsza praca w Teatrze im. H. Modrzejewskiej w Legnicy.

(Piotr Kanikowski, "# ZostawGłomba. Petycja do prezydenta Legnicy", https://24legnica.pl, 18.01.2021)