Petycja dotyczy sprawy konkursu na stanowisko dyrektora Teatru im. H. Modrzejewskiej, jaki Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zamierza przeprowadzić w najbliższym czasie. Domagamy się w niej, aby Prezydent, jako organ współprowadzący teatr, zajął jednoznaczne stanowisko odnośnie pozostawienia Jacka Głomba w funkcji dyrektora bez przeprowadzania przedmiotowego konkursu - napisali sygnatariusze i inicjatorzy petycji.


- Nasze stanowisko tłumaczymy w treści petycji. Uruchamiamy zbiórkę podpisów wśród mieszkańców Legnicy popierających nasze stanowisko. Zbiórka będzie przeprowadzana zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji online - objaśnia Beata Kowalska, jedna z inicjatorek petycji, lekarz medycyny, specjalistka anestezjologii i medycyny paliatywnej.


Legnica, 13 stycznia 2021 r.  

Pan Tadeusz Krzakowski Prezydent Miasta Legnica    

PETYCJA

Niżej podpisani, tworzący grupę inicjatywną do zbierania podpisów pod petycją do Prezydenta Miasta Legnicy, domagamy się od Pana jako reprezentanta organu współprowadzącego Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy zajęcia jednoznacznego stanowiska odnośnie pozostawienia Jacka Głomba w funkcji dyrektora tej instytucji bez organizowania konkursu.   

Jesteśmy przedstawicielami różnych zawodów, łączy nas jednak miłość do teatru i przywiązanie do znanej w całej Polsce marki teatralnej,  tworzonej przez ponad 26 lat cierpliwego budowania instytucji teatru legnickiego. Ogłoszony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego zamiar przeprowadzenia konkursu na dyrektora w sytuacji, kiedy od lat od takich konkursów odstępowano i w sytuacji dramatycznej walki teatru o przetrwanie w okresie pandemii uważamy za głęboko szkodliwy i całkowicie niepotrzebny. „Nie zmienia się kapitana statku podczas burzy”.  

Legnicki teatr pod kierownictwem Jacka Głomba to nie tylko instytucja kultury, to również centrum wymiany poglądów, ścierania się różnych opcji, to miejsce, gdzie każdy mieszkaniec Legnicy może realizować swoje pasje, organizując wespół z teatrem działania z różnych dziedzin kultury. Teatr Modrzejewskiej to w końcu najbardziej promiejska ekipa w Polsce, która na przestrzeni minionego ćwierćwiecza przeprowadziła w Legnicy setki działań prospołecznych, prokulturalnych, aktywujących mieszkańców zarówno legnickich blokowisk, jak i choćby zaniedbanego kulturalnie Zakaczawia. Jesteśmy dumni, że mamy taki teatr w naszym mieście i apelujemy do Pana jako gospodarza Legnicy, aby zrobił Pan wszystko, żeby uchronić teatr przed zniszczeniem.  

Sygnatariusze – inicjatorzy petycji:

Jadwiga Raczkowiak – emerytowana specjalistka branży turystycznej
Joanna Kiełkowicz – sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy
Beata Kowalska – lekarz medycyny, specjalistka anestezjologii i medycyny paliatywnej
Agnieszka Jankowska – pielęgniarka dermatologiczna
Maja Kozłowska – inspektor sanitarny
Anna Szymańska – artystka fotografka
Cezary Bukowski – pracownik Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Piotr Ziętal – listonosz, pracownik Poczty Polskiej
Andrzej Szymański – brygadier Straży Pożarnej w st. spoczynku
Jerzy Rybiewski – emerytowany energetyk
Jakub Tomasz Kaschuba – technik hotelarz   

Petycję można podpisać TUTAJ!

Grzegorz Żurawiński