36 dyrektorów teatrów z całej Polski podpisało się pod apelem do zarządu województwa dolnośląskiego, w którym zwracają się o odstąpienie od przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Pisze Paweł Jantura.


Kilka miesięcy temu zarząd województwa dolnośląskiego ogłosił, że w drugiej połowie lutego br. zamierza ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej. Kadencja obecnego szefa legnickiej sceny dobiega końca w sierpniu 2021 r.

Jacek Głomb dyrektorem legnickiego teatru jest od 1994 r. Przez 26 lat jego rządów, Teatr Modrzejewskiej zapracował na markę jednej z najlepszych scen w kraju. W sierpniu 2017 r. Głombowi powierzono dyrekcję na cztery kolejne sezony artystyczne bez konkursu. Zarząd województwa mógł sobie na to pozwolić, bo ustawa przewiduje taki tryb dla wybitnych twórców o uznanym dorobku artystycznym albo osób, które na stanowisku dyrektorskim osiągają dobre wyniki finansowe i artystyczne.

Jacek Głomb wszystkie te warunki spełnia. Ale rządzący Dolnym Śląskiem politycy Bezpartyjnych Samorządowców i PiS, dorobek cenionego w całej Polsce dyrektora bagatelizują. Trudno nie odnieść wrażenia, że ze względów politycznych – Głomb znany jest bowiem z zaangażowania w działalność w Komitecie Obrony Demokracji i liberalnego światopoglądu, który przekłada się na repertuar legnickiej sceny.

Zarząd województwa nie zmienił zdania ws. konkursu nawet po protestach załogi teatru i publiczności a także apelu pod którym podpisało się ponad 3 tysiące osób. Tym razem do władz Dolnego Śląska zwrócili się szefowie scen z całej Polski. Pod apelem podpisało się w sumie 36 dyrektorów. Poniżej publikujemy go w całości.

Apel do zarządu województwa dolnośląskiego ws. teatru w Legnicy

"My, dyrektorzy kierujący polskimi scenami, wzywamy do odstąpienia od zamiaru ogłoszenia konkursu na dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Apelujemy do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o pozostawienie na stanowisku na kolejny okres sprawującego tę funkcję z sukcesami od 26 lat Jacka Głomba. Taką możliwość daje Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 1991 roku (art. 16 pkt 3). Rzeczona ustawa nie mówi o obligatoryjności przeprowadzania konkursu w celu ponownego powołania dyrektora instytucji artystycznej. Wiemy, że wszystkie trzy związki zawodowe i niezrzeszeni pracownicy legnickiej sceny opowiadają się za dalszym powierzeniem kierowania Teatrem Jackowi Głombowi.

Teatr legnicki jest doskonale funkcjonującą instytucją, zarówno pod względem artystycznym, jak i organizacyjno-finansowym. Ten odnoszący sukcesy i wielokrotnie nagradzany Teatr został uformowany przez dyrektora Jacka Głomba i jego współpracowników na przestrzeni ponad ćwierćwiecza. Jest zjawiskiem znanym, markowym, rozpoznawanym zarówno w Polsce, jak i zagranicą, posiadającym w swym dorobku niezliczone sukcesy najwyższej rangi. Zjawiskiem dalekim od wypalenia, wciąż żywym, prestiżowym, poważanym przez widzów, krytykę i środowisko teatralne, kapitalnie przy okazji promującym zarówno Legnicę, jak i Dolny Śląsk.

Warto pamiętać, że gdy Jacek Głomb zaczynał swoją dyrekcję, legnicki Teatr nie istniał jako autonomiczna scena dramatyczna. Od wielu lat stał się instytucją autorską, a takowym – gdy zabraknie lidera – często grozi marazm i utratą znaczenia. Taka sytuacja byłaby ogromną niepowetowaną stratą dla kultury Dolnego Śląska.

Dodatkowym argumentem, który przemawia za proponowanym przez nas rozwiązaniem jest panująca – i nie mająca końca – pandemia, która w sposób znaczący dezorganizuje polskie życie teatralne. „Nie zmienia się sternika w trakcie burzy”. Taka stabilność jest dziś szansą na uniknięcie rozpadu instytucji.

Z powyższych względów my, dyrektorzy kierujący polskimi scenami, apelujemy i wzywamy o odstąpienie od ogłoszenia konkursu  na stanowisko dyrektora legnickiej sceny oraz o rozpoczęcie procedury prowadzącej do przedłużenia powołania dyrektora Jacka Głomba na kolejny okres. Dla dobra legnickiego teatru i kultury na Dolnym Śląsku. Wyrażamy nadzieję, że Pan Marszałek i Zarząd Województwa Dolnośląskiego jest w stanie ochronić zasłużoną legnicką scenę przed politycznymi i pozamerytorycznymi naciskami”.

Anna Augustynowicz, dyrektor artystyczna Teatru Współczesnego w Szczecinie
Andrzej Churski, dyrektor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu i Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT
Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze
Maciej Englert, dyrektor Teatru Współczesnego w Warszawie
Marek Fiedor, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Współczesnego im. Edmunda Wiercińskiego we Wrocławiu
Konrad Imiela, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu
Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie
Michał Kotański, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Marcin Kowalski, dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu
Piotr Kruszczyński, dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu
Prof. Jerzy Limon, dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego
Paweł Łysak, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hubnera w Warszawie
Jerzy Makselon, dyrektor naczelny Teatru Nowego w Zabrzu
Danuta Marosz, dyrektor Teatru Dramatycznego im, Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
Igor Michalski, dyrektor Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Zygmunt Marek Mokrowiecki, dyrektor Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku
Joanna Nawrocka, dyrektorka Teatru Ochoty im. Hanny i Jana Machulskich w Warszawie
Bogusław Nowak, dyrektor naczelny Opery Krakowskiej
Maciej Nowak, dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu
Adam Orzechowski, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Wybrzeże w Gdańsku
Roman Osadnik, dyrektor Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie
Małgorzata Potocka, dyrektor Teatru Powszechnego w Radomiu
Ewa Pilawska,  dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi i Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych
Romuald Wicza – Pokojski, dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku
Norbert Rakowski, dyrektor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
Mirosław Seidler, dyrektor Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu
Tadeusz Słobodzianek, dyrektor Teatru Dramatycznego w Warszawie
Monika Szela, dyrektor Teatru Maska w Rzeszowie
Paweł Szkotak, prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów
Bartosz Szydłowski, dyrektor artystyczny Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Boska Komedia”
Robert Talarczyk, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
Jan Tomaszewicz, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim
Krzysztof Torończyk, dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie
Paweł Wodziński, dyrektor Biennale Warszawa
Bartosz Zaczykiewicz, dyrektor Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

(Paweł Jantura, "Dyrektorzy polskich teatrów piszą do zarządu województwa ws. Jacka Głomba", https://tulegnica.pl, 8.01.2021)