Apel o odstąpienie od ogłoszenia konkursu na dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy i pozostawienie na stanowisku dotychczasowego dyrektora, Jacka Głomba wystosowali w czwartek do zarządu województwa dolnośląskiego dyrektorzy 35 polskich teatrów. Depesza Polskiej Agencji Prasowej.


Z związku z dobiegającą końca kadencją obecnego dyrektora Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, zarząd województwa dolnośląskiego na początku września poinformował, że zamierza ogłosić konkurs na to stanowisko. Obecny dyrektor, Jacek Głomb kieruje legnicką sceną od 26 lat. Dotychczas zarząd korzystał z możliwości przedłużania dyrektorowi kontraktu bez przeprowadzania konkursu.

Dyrektorzy kierujący polskimi scenami zaapelowali w czwartek do zarządu województwa o odstąpienie od zamiaru ogłoszenia konkursu na dyrektora legnickiego teatru i pozostawienie na stanowisku na kolejny okres sprawującego tę funkcję Jacka Głomba.

Wskazali, że taką możliwość daje Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 1991 roku. "Rzeczona ustawa nie mówi o obligatoryjności przeprowadzania konkursu w celu ponownego powołania dyrektora instytucji artystycznej. Wiemy, że wszystkie trzy związki zawodowe i niezrzeszeni pracownicy legnickiej sceny opowiadają się za dalszym powierzeniem kierowania Teatrem Jackowi Głombowi" - napisali w apelu.

Dyrektorzy polskich scen podkreślili, że legnicki teatr jest doskonale funkcjonującą instytucją, zarówno pod względem artystycznym, jak i organizacyjno-finansowym. "Ten odnoszący sukcesy i wielokrotnie nagradzany Teatr został uformowany przez dyrektora Jacka Głomba i jego współpracowników na przestrzeni ponad ćwierćwiecza. Jest zjawiskiem znanym, markowym, rozpoznawanym zarówno w Polsce, jak i zagranicą, posiadającym w swym dorobku niezliczone sukcesy najwyższej rangi. Zjawiskiem dalekim od wypalenia, wciąż żywym, prestiżowym, poważanym przez widzów, krytykę i środowisko teatralne, kapitalnie przy okazji promującym zarówno Legnicę, jak i Dolny Śląsk" - argumentowali.

Sygnatariusze apelu zwrócili też uwagę, że w czasie gdy Jacek Głomb obejmował dyrekcję, legnicki teatr nie istniał jako autonomiczna scena dramatyczna. Teraz obawiają się, że gdy zabraknie lidera, teatrowi może grozić marazm i utrata znaczenia. "Taka sytuacja byłaby ogromną niepowetowaną stratą dla kultury Dolnego Śląska" - zaznaczyli.

Dodatkowym argumentem za pozostawieniem obecnego dyrektora na stanowisku podawanym przez dyrektorów polskich scen, jest pandemia, która w znaczący sposób dezorganizuje polskie życie teatralne. "Nie zmienia się sternika w trakcie burzy. Taka stabilność jest dziś szansą na uniknięcie rozpadu instytucji" - dodali.

"Wyrażamy nadzieję, że Pan Marszałek i Zarząd Województwa Dolnośląskiego jest w stanie ochronić zasłużoną legnicką scenę przed politycznymi i pozamerytorycznymi naciskami" - zakończyli apel dyrektorzy.

Pod apelem podpisało się 35 dyrektorów teatrów i oper w Polsce, m.in. Maciej Englert (Teatr Współczesny w Warszawie), Krzysztof Torończyk (Teatr Narodowy w Warszawie), Marcin Kowalski (Teatr Polski w Poznaniu), Robert Talarczyk (Teatr Śląski w Katowicach), Konrad Imiela (Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu) oraz Marek Fiedor (Teatr Współczesny we Wrocławiu).

Wcześniej z apelem o nierozpisywanie konkursu na dyrektora tej placówki i przedłużenie kontraktu z dotychczasowym szefem tej sceny zwrócili się do marszałka województwa dolnośląskiego pracownicy Teatru Modrzejewskiej.

Jak powiedział wcześniej PAP rzecznik Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Michał Nowakowski, konkurs ma zostać przeprowadzony w bieżącym roku, tak, aby wybór kandydata na stanowisko dyrektora legnickiego teatru nastąpił wraz z upływem kadencji obecnego szefa tej sceny. "Konkurs jest transparentną i otwartą formą wyboru najlepszego kandydata.(…) Jednocześnie otwartość konkursu daje szansę i możliwość udziału w nim wszystkim osobom, które przedstawią komisji konkursowej odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Również obecny dyrektor może wziąć udział w konkursie" - podkreślił Nowakowski.

Rzecznik dodał, że zamiar przeprowadzenia konkursu "nie powinien zaskakiwać". "Otwarty, transparentny konkurs w publicznej instytucji, jaką jest legnicki teatr, jest standardem widocznym również w innych instytucjach kultury w całym kraju" - mówił.

(PAP, "Dyrektorzy teatrów za nieogłaszaniem konkursu na dyrektora Teatru Modrzejewskiej w Legnicy", https://www.wnp.pl/parlamentarny, 7.01.2021)