Dzisiaj (w poniedziałek 21 grudnia) harcerze z hufca ZHP Legnica im. Janusza Korczaka (harcerki z 4 ADH "Driady”) przekazały Światło Pokoju na ręce dyrektora Teatru Modrzejewskiej w Legnicy -  Jacka Głomba. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku.


Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linzu, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez publiczne Austriackie Radio i Telewizję (Österreichischer Rundfunk ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Co roku Betlejemskiemu Światłu Pokoju przyświeca inne hasło. W tym szczególnym, trudnym 2020, brzmi ono: "Światło Służby".

Mariola Hotiuk