Dziś (23.06) o godzinie 19.00 na Scenie Gadzickiego dalszy ciąg znanego widzom legnickiej sceny programu „Modrzejewska – Dom Otwarty”, w ramach którego prezentowane są ciekawe artystyczne projekty gościnne. Niedzielna propozycja to „Very Funny  - Gruba i Głupia”. Przedstawienie rekomendowane jest widzom dorosłym!

Spektakl jest autorską koncepcją Grubej i Głupiej, czyli duetu Patrycja Kowańska oraz Dominika Knapik, odpowiadających tutaj za dramaturgię, reżyserię, choreografię, opracowanie muzyczne, wideo, kostiumy oraz (oczywiście!) wykonanie. Twórczynie konfrontują swoje postaci ze wzorami różnych charakterów wykreowanych przez wielkiego Szekspira. Przedstawienie świetnie wpisuje się zatem w intensywne poszukiwanie szekspirowskich znaczeń w Modrzejewskiej (ostatnią, najlepszą tego egzemplifikacją był „Świat na głowie – wariacja szekspirowska”, w której doświadczyliśmy swoistego koktajlu postaci oraz sytuacji znanych z kart literatury angielskiego dramaturga).

„Very Funny”zdobyło nagrodę główną konkursu SzekspirOFF oraz Nagrodę Dziennikarzy na 17. Międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku (2023).

Magda Piekarska, Teatralny.pl: Czego tu nie ma: stand-up, żywe obrazy, kabaret, minifestiwal piosenki i tańca, a nawet balet komputerowych ekranów. Jest tu wizja totalnego chaosu, z którego rodzi się twórczy świat, jest twórcze przepracowanie figury Falstaffa, jest autotematyczna opowieść o marnym losie artystek, które uparły się, żeby na teatralnej autostradzie wykonać zakazany manewr – ostry zakręt z zawracaniem – i wybrać dla siebie nowe role. No i historia siostrzanej przyjaźni, takiej, która oprócz spijania sobie z dzióbków i poklepywania po plecach, daje prawo do walenia prawdy między oczy, jakkolwiek niewygodna by była. 

Konrad Pruszyński

Patrycja Kowańska - dramaturżka, autorka scenariuszy, reżyserka. Absolwentka Wydziału Reżyserii Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie (dawniej PWST), specjalności dramaturgicznej. Jako dramaturżka współpracowała z reżyserami w teatrach w Polsce i zagranicą. Jako finalistka programu „Obcy w domu. Wokół Marca 68” organizowanego przez TR Warszawa i Muzeum POLIN wyreżyserowała „Second-hand’68” (otwarte pokazy work in progress w marcu 2018). Jako tłumaczka i dramaturżka współpracuje także z niemieckim kainkollektiv. Aktualnie przygotowuje autorski scenariusz na motywach dramatów Antona Czechowa (premiera w reżyserii Dominiki Knapik we Wrocławskim Teatrze Pantomimy w maju 2021 r.) Z Anną Leśniak współpracuje regularnie od 2018 r, „Pozaziomki” to ich trzeci spektakl, najbardziej do tej pory kosmiczny.

Dominika Knapik - cho­re­ografka, tan­cerka i aktorka. Absol­wentka PWST w Kra­ko­wie.
Sty­pen­dystka pre­sti­żo­wego pro­gramu Dan­ce­Web Europe, Art Sta­tions Foun­da­tion w 2007 roku, Art­sLink w 2009 (Dance New Amster­dam, NY), Mini­ster­stwa Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego w 2011 roku oraz rezydencji artystycznych (m.in. Tanzhaus Dusseldorf). W 2012 roku zor­ga­ni­zo­wała i była kuratorem festi­walu „Nowy taniec w sta­rym Kra­ko­wie” oraz współ­pracowała jako kura­tor tańca z Kra­kow­skimi Remi­ni­scen­cjami Teatral­nymi. Od 2012 wykłada na Wydziale Aktor­skim PWST w Kra­ko­wie. W 2008 roku zało­żyła wraz z Wojt­kiem Klim­czykiem kolek­tyw arty­styczny Hara­kiri Far­mers, w ramach którego zrealizowała kilkanaście interdyscyplinarnych projektów.