Na tę informację czekało wielu legniczan, a przede wszystkim pracownicy oraz miłośnicy legnickiego Teatru. Po prawie 2 latach udaje nam się zakończyć konflikt pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a Gminą Legnica w sprawie współprowadzenia Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Pisze na swoim facebookowym koncie prezydent Legnicy Maciej Kupaj.

To było jedno z moich wyborczych zobowiązań i słowa dotrzymuje. Żałuję tylko, że nie doszło do porozumienia o wiele, wiele wcześniej....

Dziś otworzyliśmy nowy etap współpracy Miasta Legnica z Teatrem, ale także z Zarządem Województwa Dolnośląskiego. Współpracy opartej na wzajemnym szacunku i dialogu. Wspólnie z Jarosławem Rabczenką, członkiem zarządu Województwa Dolnośląskiego i w obecności dyrektora Teatru Modrzejewskiej Jacka Głomba, podpisaliśmy porozumienie zawierające wyraźną wolę kontynuowania współpracy w zakresie prowadzenia jako wspólnej instytucji artystycznej Teatru, które kończy ten nikomu niepotrzebny konflikt. Podpisaliśmy także Aneksu do umowy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przejęcia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, w którym zadeklarowaliśmy, że Gmina Legnica co roku przekaże dla Teatru nie mniej niż milion złotych, natomiast Województwo Dolnośląskie kwotę nie mniejszą niż 5 mln zł. Jak Państwo widzicie, udział Miasta Legnicy w finansowaniu Teatru jest symboliczny, ale bardzo ważny bo chcemy, aby nadal był to Teatr miejski, nasz, legnicki. Wszystkim nam zależy, aby Teatr im. Heleny Modrzejewskiej się rozwijał, bo to jeden z najlepszych teatrów w Polsce. Teatr, który gra o Legnicy i dla Legnicy. Będę więc dbał o to, aby Teatr był docenianą i szanowaną instytucją kultury w naszym mieście.

(Maciej Kupaj – Prezydent Miasta Legnicy, https://www.facebook.com/, 14.06.2024)