2 czerwca 2024 o godzinie 16.00 zapraszamy widzów do udziału w spotkaniu autorskim z wybitną scenografką Małgorzatą Bulandą.

Wydarzenie towarzyszy ekspozycji „ Świat Zagadka. Kostiumy i scenografia Małgorzaty Bulandy”, która powstała we współpracy z Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.

Cykl prac prezentowany na wystawie organizowanej w ramach Industriady 2024 ukazuje warsztat scenografa działającego na scenie i poza nią, budującego refleksję na temat współczesnych sztuk wizualnych. Dzieła Małgorzaty Bulandy nawiązują do idei recyklingu przedmiotów zużytych lub śmieci, które  w powtórnym użyciu tworzą piękne kreacje.

Kalendarz wydarzeń towarzyszących wystawie:

01 czerwca 2024

11.00 – 13.00 – Happening w  Bogucicach

Wystawa „Świat zagadka. Kostiumy i scenografia Małgorzaty Bulandy” stanie się punktem wyjścia happeningu z udziałem studentów Szkoły Aktorskiej Teatru Śląskiego w Katowicach. Artyści wyprowadzą widzów z Muzeum Śląskiego na ulice Bogucic we wspólnym, barwnym korowodzie.

16.00 – 18.00 – Magia scenografii – warsztaty plastyczne dla rodzin z dziećmi

W trakcie warsztatów młodsi widzowie, zainspirowani wystawą „Świat zagadka. Kostiumy i scenografia Małgorzaty Bulandy” odkryją magię warsztatu scenografa oraz podejmą próby przygotowania rekwizytów lub biżuterii wykorzystującej resztki warsztatowych materii.

02 czerwca 2024

16.00 – spotkanie autorskie z Małgorzatą Bulandą

Spotkanie odbędzie się w budynku Łaźni.

(„Spotkanie autorskie z Małgorzatą Bulandą / 2 czerwca 2024 r.”, https://muzeumslaskie.pl/, 24.05.2024)