Z inicjatywy Jacka Głomba i Michała Kuszyka na trzy tygodnie przed wyborami zawiązał się Społeczny Komitet Poparcia Kandydata na Prezydenta Miasta Legnica Macieja Kupaja. W spotkaniu inaugurującym jego działalność uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Deklaracja poparcia trafi do internetu, gdzie będą mogli podpisać się pod nią kolejni obywatele. Informuje Piotr Kanikowski.

- W Legnicy jest czas na zmiany - wyjaśnia Jacek Głomb, dyrektor Teatru Modrzejewskiej. - Znam Maćka od wielu lat i uważam, że jest bardzo dynamicznym, sprawnym, skutecznym radnym. Jest w stanie stanąć na czele drużyny i zmienić to miasto.

Treść deklaracji wskazuje na wagę zbliżających się wyborów. Napisano w niej, że Legnica znalazła się w kluczowym momencie swojego rozwoju. "Potrzebujemy lidera, który ma doświadczenie, wizję i wartości, które poprowadzą nas do przodu"

Maciej Kupaj i część kandydatów Koalicji Obywatelskiej na radych uczestniczyła w spotkaniu w kawiarni Ratuszowa, gdzie pomysł Jacka Głomba i Michała Kuszyka zamieniał się w czyn. Rozmawiano o tym, jak Legnica została zaniedbana i jak ją zmieniać dla dobra mieszkańców. Wskazywano, że do realizacji tej wizji potrzeba nie tylko wyborczego zwycięstwa Macieja Kupaja, ale też wprowadzenia do Rady Miejskiej Legnicy ludzi, którzy będą go wspierać. Wśród kandydatów Koalicji Obywatelskiej na legnickich radnych większość stanowią ludzie spoza partii, społecznicy, reprezentanci różnych środowisk, połączeni chęcią działania i potrzebą zmian.

Maciej Kupaj mówił m.in., jak ważny jest dla niego kontakt z mieszkańcami. Osobiście wiesza swoje banery, bo często to okazja do rozmowy z legniczanami. Wśród członków popierającego go komitetu rodzi się pomysł stworzenia punktu, do którego mieszkańcy będą mogli przychodzić ze swoimi sprawami, by można było szybko i skutecznie reagować na problemy.  

(Piotr Kanikowski, „Powstał Społeczny Komitet Poparcia Macieja Kupaja”, https://tulegnica.pl/, 19.03.2024)