Dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy opowiedział na co przeznaczy granty przyznane z Ministerstwa Kultury. Są to niemałe pieniądze, bo lekko ponad milion złotych. Pisze Anna Ickiewicz.

Jacek Głomb planuje zwiększyć ilość premier w sezonie do 5, co jest minimum w mieście monoteatralnym. Planuje również wymienić oświetlenie w teatrze na ledowe, co spowoduje spadek kosztów.

-Potwierdzam, że Teatr Telewizji zaproponował nam realizację "Snu Srebrnej Salomei" w reżyserii Piotra Cieplaka, jest on w kontakcie z operatorem spektaklu. Realizacja odbędzie się w czerwcu, w teatrze w ciągu pięciu dni zdjęciowych. To będzie rodzaj, artystycznego przeniesienia Teatru Modrzejewskiej do telewizji. Premierę przewidujemy w jedynce na jesieni. To będzie dziesiąty Teatr Telewizji jaki zrealizujemy- mówił Jacek Głomb.
Wykaz grantów otrzymanych przez Ministerstwo :

INFRASTRUKTURA KULTURY 2024

Instytucja zarządzająca Programem: Departament Szkolnictwa Artystycznego
Zakup wyposażenia Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy do realizacji spektakli
Suma środków pozostających w dyspozycji Ministra (kwota przyznana) 690.000,00 PLN

TEATR 2024

Instytucja zarządzająca Programem: Departament Narodowych Instytucji Kultury
„Teatr, który łączy” – cykl artystyczny Teatru Modrzejewskiej w Legnicy na lata 2024-2026
Suma środków pozostających w dyspozycji Ministra (kwota przyznana) 240 000,00 PLN

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2024

Instytucja zarządzająca Programem: Departament Szkolnictwa Artystycznego
Inscenizacja spektaklu wg powieści „Momo” Michaela Endego w przekładzie Ryszarda Wojnakowskiego
Suma środków pozostających w dyspozycji Ministra (kwota przyznana) 90.000,00 PLN

(Anna Ickiewicz, „Granty z Ministerstwa Kultury dla legnickiego teatru, ponad milion złotych więcej w budżecie instytucji”, https://legnica.naszemiasto.pl/, 21.02.2024)