W Bałtyckim Teatrze Dramatycznym trwają przygotowania do premiery „Makbeta" Williama Szekspira w reżyserii i adaptacji Pawła Palcata. Premiera, z okazji jubileuszu 70-lecia BTD, odbędzie się 23 marca.

Jak to się dzieje, że drapieżca staje się ofiarą? Może koszalińska realizacja „Makbeta” powinna mieć podtytuł „Polowanie”? Wystawiając klasyczny tekst Williama Szekspira (w znakomitym, nowym tłumaczeniu Piotra Kamińskiego) zastanawiamy się, które zachowania są zgodne z naturą człowieka, a które wyrastają z jego chorej ambicji. Badamy granicę między prawem naturalnym a czystym złem, które rodzi się z jej przekroczenia. Zapraszamy Państwa do namysłu nad losem, naturą człowieka i jego miejscem w świecie pozaludzkim.

Reżyseria/adaptacja: Paweł Palcat
Autor: William Szekspir
Tłumaczenie: Piotr Kamiński
Inspicjent: Izabela Rogowska
Foto: Izabela Rogowska
Video: Bartosz Bulanda
Autor plakatu: Mariusz Król
Scenografia/kostiumy/światło: Paweł Walicki
Ruch sceniczny: Ewelina Ciszewska
Muzyka: Maciej Zakrzewski

Aktorzy: Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Adrianna Jendroszek, Beata Niedziela, Katarzyna Ulicka-Pyda, Karol Czarnowicz, Michał Kosela (gościnnie), Piotr Krótki, Wojciech Rogowski, Jacek Zdrojewski

(Koszalin. W Bałtyckim Teatrze Dramatycznym próbują „Makbeta" na 70-lecie sceny”, https://e-teatr.pl/, 9.02.2024)