Modrzejewska Dom Otwarty zaprasza na spotkanie autorskie ze Zbigniewem Rokitą i promocję jego książki zatytułowane „Odrzania. Podróż po Ziemiach Odzyskanych”. Spotkanie odbędzie się w piątek 12 stycznia o godzinie 18:00 w Art Cafe Modjeska. Wstęp wolny. Zapowiada Lilla Sadowska.

„Odrzania. Podróż po Ziemiach Odzyskanych” to najnowsza, wydana w 2023 roku książka Rokity, która już rozbudziła żywą dyskusję. Autor opisuje swoją wędrówkę po tytułowej krainie, wędrówkę w przestrzeni i czasie, ponownie – jak w Kajś – łącząc solidną faktografię z esejem o osobistym odcieniu. Próbuje odpowiedzieć sobie na pytanie, „jakie były losy milionów osadników, którzy przyjechali do tej krainy”, a przy tym zastanowić się, czy Odrzania, która miałaby łączyć dziś mieszkańców Opolszczyzny ze szczecinianami, a kłodzczan z mieszkańcami Olsztyna rzeczywiście istnieje.

„Zbigniew Rokita jest prawdziwym odkrywcą Odrzanii – krainy, o której miałem nikłą wiedzę, mimo że wielokrotnie w niej byłem. Ta książka to fascynująca podróż w czasie i przestrzeni po ziemiach przyłączonych do Polski po 1945 roku. Pomysł, język, humor i w końcu absolutna miłość autora do Odrzanii sprawiły, że ja – rodowity Wiślanin – nie mogłem się oderwać od lektury. Niezwykle ważna książka, która może pomóc zrozumieć współczesną Polskę”- Jan Holoubek

Zbigniew Rokita, dziennikarz i pisarz, wydał w 2020 roku „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku” – erudycyjny, poetycki i osobisty zarazem reportaż o tożsamości Górnoślązaków. Zachwyceni krytycy obwołali go „śląskim Kapuścińskim”, nominowali do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus i innych wyróżnień, przyznali Nagrodę Nike. Otrzymał również Nike Czytelników. Wcześniej wydał m.in. książkę „Królowie strzelców” (2018), opowieść o zapomnianych zakątkach Europy Wschodniej oglądanych przez pryzmat historii, polityki i... piłki nożnej. Publikował w „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku”, „Polityce”, „Nowej Europie Wschodniej”. Jest również autorem dwóch sztuk teatralnych, które wystawił Robert Talarczyk: „Nikaj” (Teatr Zagłębia w Sosnowcu 2021) oraz „Weltmajstry” (Teatr Korez w Katowicach 2022).

Ze Zbigniewem Rokitą, dziennikarzem i pisarzem, autorem książki, rozmawiać będzie Robert Urbański, kierownik literacki Modrzejewskiej.

W trakcie spotkania będzie można kupić omawianą publikację w cenie 35 zł.

(Lilla Sadowska,Spotkanie z laureatem Nagrody Nike 2021”, https://kulturalia.lca.pl/, 10.01.2024)