Kim dla współczesnego widza jest Hamlet? Kim jest on dla aktorów Teatru Osterwy w Lublinie i dla samego Lublina? Czy to tylko bohater znanej powszechnie historii? Najnowszy spektakl lubelskiego teatru według scenariusza i w reżyserii Magdy Drab oraz z muzyką Alberta Pyśka.

Wyspiański uważał, że teatr ma „służyć za zwierciadło naturze, pokazywać cnocie własne jej rysy, złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku, postać ich i piętno”. Dlatego szczegółowo zbadał historię duńskiego królewicza, rozpisując ją ponownie na sceny i analizując motywy postaci. Starał się przenieść sztukę na rodzimy grunt i zobaczyć jej bohaterów w znanych mu aktorach. A co, gdybyśmy chcieli przełożyć „Hamleta” na naszą rzeczywistość? Co zobaczylibyśmy dziś w tym zwierciadle? Czy teatr ma jeszcze siłę konfrontowania nas z prawdą o nas samych? Przekonanie o ważności tych pytań skłoniło reżyserkę Magdalenę Drab do napisania scenariusza spektaklu na podstawie dzieł Wyspiańskiego.

Bohaterem spektaklu jest grupa aktorów lubelskiego teatru, która chce się zmierzyć z „Hamletem” i odnaleźć go w swojej teatralnej codzienności. Historię duńskiego królewicza odgrywają w rodzimym mieście, starając się zrobić to w sposób jak najbardziej przystępny widzowi – „jak w teatrze muzycznym”. Jednocześnie wpuszczają nas w kuluary swojego zawodu i dzielą się osobistymi odczuciami na temat bycia aktorem. Pojawiają się pytania o sens uprawiania tego zawodu; o możliwość oddziaływania przez teatr oraz o sens myślenia w ogóle. Często w sposób humorystyczny mierzą się z frustracją, ale też próbują dotknąć tego, co najbardziej gorzkie i bolesne w naszej rzeczywistości. Czy uważne, żywe spotkanie aktorów i widzów może pomóc rozwiązać współczesne rozterki i konflikty albo przynajmniej rozpocząć hamletyczny proces myślenia w nas wszystkich?

Spektakl skierowany jest przede wszystkim do widzów z Lublina, którzy rozpoznają w tekście spektaklu topografię swojego miasta oraz do młodych widzów, którzy będą mogli zetknąć się z zupełnie inną odsłoną tak zwanego teatru lekturowego.

„Hamlet na sprzedaż”

na podstawie „Studium o Hamlecie”, „Requiem” i „Śmierci Ofelii” Stanisława Wyspiańskiego

Premiera 28 października 2023
Scenariusz i reżyseria – Magdalena Drab
Scenografia i kostiumy – Studio Karolina Fandrejewska / Asystent – Tymoteusz Dąbrowski
Choreografia – Jakub Lewandowski
Muzyka – Albert Pyśk
Video – Bartek Bulanda / Współpraca – Jan Almashan
Inspicjent – Monika Jabłońska-Sowa
Produkcja – Mateusz Nowak

Obsada:
Aktorka przez duże Ą – Hanka Brulińska
Aktorka do roli Hamleta – Justyna Janowska
Aktorka doskonała do roli Ofelii – Jowita Stępniak
Aktorka do roli Matki, choć wolałaby być do roli Ofelii – Magdalena Sztejman
Aktor jeszcze młody do roli Hamleta – Paweł Ferens
Aktor, który ma to na świeżo – Tomasz Bielawiec
Aktor gościnny – Jakub Szlachetka (gościnnie)

(„Lublin. „Hamlet na sprzedaż” - premiera w Teatrze Osterwy”, https://e-teatr.pl/, 19.10.2023)