Już piaty miesiąc zarząd Dolnego Śląska wykręca się od wytoczenie prezydentowi Legnicy Tadeuszowi Krzakowskiemu procesu za nierealizowaną umowę w sprawie współprowadzenia i współfinansowania Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. O co tu chodzi? Być może o politykę w trójkącie Tadeusz Krzakowski - Prawo i Sprawiedliwość - Bezpartyjni Samorządowcy. Informuje Piotr Kanikowski.

Od stycznia 2023 r. prezydent Legnicy nie realizuje umowy zawartej z marszałkiem Dolnego Śląska w marcu 2009 r., bo twierdzi, że ją wypowiedział. Również od stycznia przedstawiciele zarządu Dolnego Śląska powtarzają, że umowa obowiązuje a wypowiedzenie było bezskuteczne, bo prezydent działał bez upoważnienia Rady Miejskiej Legnicy. Obie strony trwają twardo przy swoim. Efekt jest taki, że do Teatru Modrzejewskiej nie płynie dotacja z budżetu miasta (do tej pory to kwota ponad 1,1 mln zł), co wpędziło placówkę kierowaną przez dyrektora Jacka Głomba w finansową zapaść. 

27 kwietnia 2023 r. wicemarszałek Krzysztof Maj (Bezpartyjni Samorządowcy), odpowiedzialny w zarządzie Dolnego Śląska za kulturę, rozmawiając z dziennikarzami Radia Wrocław poinformował, że kompletują w urzędzie dokumenty i zamierzają po długim majowym weekendzie złożyć do sądu administracyjnego pozew przeciwko prezydentowi Legnicy. "Jeśli jest spór, niech sąd rozstrzygnie kto ma racje. Naszym zdaniem prezydent nie miał prawa wypowiedzieć umowy bez zgody rady miejskiej, a takiej nie ma" - mówił Maj. "Nie chcemy się uciekać do szantażu, ale nie możemy dłużej czekać" - dodawał.  

Zapowiedź wicemarszałka Krzysztofa Maja nie została spełniona. Wbrew jego deklaracjom, dokumenty nie zostały skompletowane a po długim weekendzie papierów do sądu nie złożono. Prezydent Tadeusz Krzakowski dostał z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wezwanie przedprocesowe, którym jednak się nie przejął. Minął maj, czerwiec, lipiec, sierpień z kolejnym długim weekendem i prawie połowa września, a zarząd województwa, który w maju (!) "nie mógł dłużej czekać" - czeka. Na co?

O wyjaśnienia poprosiliśmy Michała Nowakowskiego, rzecznika prasowego marszałka Dolnego Śląska. Otrzymaliśmy mejlem następującą odpowiedź:

"Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pod koniec lipca br. skierował do Rady Miejskiej Legnicy skargę na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Legnicy w związku z wypowiedzeniem umowy z 2009 r. o wspólnym prowadzeniu Teatru im. H. Modrzejewskiej bez podjęcia wcześniejszej uchwały organu stanowiącego – Rady Miejskiej Legnicy – upoważniającej Prezydenta Legnicy do takiego działania. To działanie przedprocesowe, wyczerpujące administracyjną drogę w sprawie związanej z niewywiązywaniem się z wynikającego z zawartej umowy obowiązku współfinansowania Teatru Modrzejewskiej przez legnicki magistrat. Wniesiona skarga będzie rozpatrywana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Legnicy."

W ramach Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Legnicy powołano zespół, który ma wypracować stanowisko w sprawie skargi marszałka. Formalnie zespół jeszcze nie zakończył pracy, ale z naszych informacji wynika, że nie będzie w stanie jednoznacznie opowiedzieć się po którejkolwiek ze stron. Ma bowiem dwie przeciwstawne opinie prawne, jedną przedłożoną przez marszałka, drugą przez prezydenta. Ani w komisji, ani w doraźnym zespole nie zasiadają prawnicy, którzy potrafiliby kompetentnie rozstrzygnąć argumenty prawne obu stron, dlatego najprawdopodobniej radnym zostanie zarekomendowane powstrzymanie się z rozpatrzeniem skargi na prezydenta do czasu zbadania sprawy przez sąd.

- Nie wiem, na co liczy marszałek Dolnego Śląska składając skargę na Tadeusza Krzakowskiego do komisji, w której większość mają ludzie prezydenta - mówi jeden z  legnickich radnych.   

Wokół kryzysu w Teatrze Modrzejewskiej w Legnicy można się dopatrzyć innych pozorowanych działań zarządu Dolnego Śląska. Wydają się obliczone bardziej na polityczny efekt niż rozwiązanie problemu. Od czerwca marszałek deklaruje bowiem wolę przekazania scenie dodatkowych pieniędzy, ale nie zgłasza w tej sprawie osobnej uchwały. Za to wpisuje dotację dla teatru do wielowątkowej uchwały obok setek innych korekt w budżecie, wiedząc, że dokument wywoła kontrowersje i przy obecnym układzie sił w dolnośląskim Sejmiku szanse na jego przyjęcie są żadne. Jednocześnie odrzucenie uchwały stwarza politykom Bezpartyjnych Samorządowców oraz Prawa i Sprawiedliwości pretekst do atakowania opozycji za niewrażliwość na potrzeby regionu. Tak było przy okazji lipcowej sesji Sejmiku i tak najprawdopodobniej będzie teraz, tzn. 14 września, gdy radni wojewódzcy znowu mają rozpatrzyć zmiany w budżecie województwa.  Wśród setki innych zmian, zgłoszonych "in block", jest dotacja dla Teatru Modrzejewskiej w Legnicy w wysokości 1,5 mln zł na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania.  

Michał Nowakowski: "Przede wszystkim samorządowi województwa zależy na tym, aby od skutków działań, które podejmował legnicki magistrat nie cierpiał Teatr Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Obok wysokiego finansowania tej instytucji ze strony budżetu województwa cały czas podkreślamy, że obowiązujący jest również wynikający z umowy o współprowadzeniu Teatru wkład finansowy ze strony Miasta Legnica. Ponieważ Pan Prezydent tego zobowiązania unika, z inicjatywy samorządu województwa, na sesji sejmiku, która odbyła się w lipca br. przedstawiono radnym województwa projekt dofinansowania Teatru im. Modrzejewskiej kwotą 1,5 mln zł, czyli kwotą, którą zgodnie z zawartą umową między Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Miastem Legnica powinien przekazać w tym roku dla legnickiego Teatru Prezydent Legnicy. Wówczas opozycja w sejmiku zablokowała te środki. W tym tygodniu, 14 września odbędzie się sesja sejmiku, podczas której jeszcze raz zostanie przedstawiony radnym województwa  projekt uchwały o wsparciu finansowym dla Teatru im. H. Modrzejewskiej. Samorząd Województwa swoim działaniem pokazuje dbałość o Teatr oraz to, że nie pozostawi go bez wsparcia".

I w legnickim samorządzie, i w samorządzie województwa kluczową rolę odgrywa Prawo i Sprawiedliwość. Z Radzie Miejskiej Legnicy wspiera Tadeusza Krzakowskiego, w Sejmiku tworzy koalicję z Bezpartyjnymi Samorządowcami. Łączy ich wspólny wróg: Koalicja Obywatelska.

(Piotr Kanikowski, „Dlaczego marszałek zwleka z pozwaniem prezydenta Legnicy?”, https://tulegnica.pl/, 11.09.2023)