Podczas jednej z ostatnich konferencji prasowych dyrektor Modrzejewskiej ogłosił, iż w związku z trudną sytuacją finansową Teatru i wciąż niejasną kwestią jego dalszego finansowania, legnicka scena umożliwi widzom wsparcie instytucji poprzez „podarowanie” fotela. Każdy z sympatyków „Teatru, którego sceną jest miasto” będzie miał możliwość wykupienia miejsca na widowni, na którym zawiśnie dedykowana mu tabliczka.

Ile kosztować będzie podarowanie fotela Teatrowi? 

Tysiąc złotych, to kwota, którą wraz ze wskazaniem wybranego z wolnych miejsc na widowni, należy przelać na subkonto Modrzejewskiej: 21 1090 2066 0000 0001 2140 4424 (Santander Bank Polska S.A.). W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej dostępność wolnych foteli, decydować będzie zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.

Treść tabliczki dedykowanej darczyńcy zostanie uzgodniona z obdarowującym.

Szczegóły na facebookowej stronie Teatru Modrzejewskiej.

Konrad Pruszyński