Do biura rady miejskiej trafiła skarga na działania prezydenta Legnicy dotycząca „nienależytego wykonywania zadań oraz naruszenia praworządności” w związku z wypowiedzeniem umowy w sprawie współfinansowania teatru i uzależnienia przekazania środków od ponownego podpisania umowy w sprawie współprowadzenia jednostki bez ważnego zdaniem zarządu województwa wypowiedzenie poprzedniej umowy. Pisze Lilla Sadowska.

Kontrowersje wokół wypowiedzenia umowy zawartej przez miasto i zarząd województwa dolnośląskiego trwają już od roku. Z końcem czerwca 2022 roku do urzędu marszałkowskiego trafiło pismo od prezydenta Legnicy, w którym prezydent wypowiedział urzędowi marszałkowskiemu umowę o współprowadzeniu teatru z dniem 1 stycznia 2023 roku. Zarówno część radnych, jak i zarząd województwa uważają, że wypowiedzenie było niezgodne z prawem, co zawarte jest w skardze na prezydenta.

Według zarządu województwa wypowiedzenie umowy z 17 marca 2009 roku w sprawie przejęcia i prowadzenia Teatru Modrzejewskiej jako wspólnej instytucji kultury bez wcześniejszej uchwały rady miejskiej upoważniającej prezydenta do takiego działania jest niezgodne z prawem. Zarząd województwa naruszeniem praworządności przez Tadeusza Krzakowskiego nazywa uzależnienie przekazania środków finansowych dla teatru od wcześniejszego podpisania nowej umowy bez wcześniejszego zgodnego z literą prawa wypowiedzenia poprzedniej umowy.

Od ponad roku trwa bez efektywna, poparta odmiennymi ocenami prawnymi dyskusja między Ratuszem i zarządem województwa. Zabezpieczony w uchwale budżetowej miasta milion dla teatru nadal leży na stole, bo nie można go przekazać „z ręki do ręki”. Na lipcowej sesji Rada Miejska Legnicy wystosowała apel do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o podpisanie umowy między Zarządem Województwa Dolnośląskiego jako organu prowadzącego Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy a Gminą Legnica, przedłożonej przez Prezydenta Miasta Legnicy.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował, że patową sytuację rozwiąże sąd administracyjny. Zanim jednak złoży do niego skargę musi poznać stanowisko legnickich radnych.

Problem finansowy teatru, za który Jacek Głomb niezmiennie obwinia prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, który według dyrektora teatru go „nie lubi”, miała rozwiązać ostatnia sesja sejmiku województwa. W jednym z projektów uchwał znalazł się zapis o przyznaniu dodatkowych środków czterem instytucjom kultury, między innymi Teatrowi im. Modrzejewskiej. Pieniądze zablokowali radni Koalicji Obywatelskiej i Nowej PL, dawnej Nowoczesnej.

(Lilla Sadowska,Teatr, Ratusz, sejmik. Spektaklu ciąg dalszy”, https://fakty.lca.pl/, 28.07.2023)