28 września (lub wcześniej) dolnośląski Sejmik raz jeszcze będzie głosował nad przyznaniem Teatrowi Modrzejewskiej dodatkowej dotacji w wysokości 1,5 mln zł, równoważącej sumę wstrzymywaną przez prezydenta Legnicy. - Ryzykujemy - oświadcza Jacek Głomb, dyrektor legnickiej sceny. - W związku z tym wycofujemy się z "czarnego protestu" i w sezonie 2023/2024 wznowimy normalną działalność. Artykuł Piotra Kanikowskiego.

Teatr wznowi zapisy na nowy sezon zajęć edukacyjnych w ramach Klubu Gońca Teatralnego, które od lat nieodpłatnie prowadzi dla mieszkańców Legnicy. Drugą ważną konsekwencją decyzji Jacka Głomba będzie uruchomienie przygotowań do premiery spektaklu "Dzieje grzechu" na podstawie powieści Stefana Żeromskiego według scenariusza Marii Wojtyszko w reżyserii Darii Kopiec. Premiera jest zaplanowana na 13 stycznia 2024 roku.

- Ryzykujemy strasznie - mówi Jacek Głomb. - Ja ryzykuję, bo skłonili mnie do tego widzowie, którzy nie wyobrażają sobie życia bez teatru. Nie mogę ich tak zostawić.  

Fani legnickiej sceny zaproponowali różne działania, które mogą pomóc placówce przezwyciężyć finansowy kryzys spowodowany działaniami prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, który z dniem 1 stycznia 2023 r. zaprzestał realizować umowę o współprowadzeniu i współfinansowaniu teatru, zawartą z marszałkiem Dolnego Śląska 14 lat temu.

Z ich inicjatywy teatr przeprowadzi zrzutkę na realizację spektaklu "Dzieje grzechu". 

- Mamy nadzieję uzbierać około 200 tys. zł - mówi Jacek Głomb.

Będzie można także wesprzeć Teatr Modrzejewskiej darowizną i za 1 tysiąc złotych kupić których z 55 foteli na jego widowni. Kupiony fotel zostanie po wsze czasy opatrzony tabliczką z nazwą firmy lub nazwiskiem darczyńcy.

Największe nadzieje Jacek Głomb pokłada jednak we władzach Dolnego Śląska. "Na wniosek Marszałka Zarząd przekaże nam w najbliższym czasie środki (ok. 0,5 mln zł, w ramach przyznanej dotacji), które pozwolą Teatrowi prowadzić bieżącą działalność. Sprawa brakujących 1,5 mln zł trafi ponownie na sesję Sejmiku 28 września br. (lub wcześniej, na nadzwyczajną sesję). Liczymy wówczas na pomyślne rozstrzygnięcie, przecież wszyscy radni Sejmiku - "od lewa do prawa" - są za naszym Teatrem. Przy okazji - "politycy politykują", a cierpi na tym Teatr, jego pracownicy i widzowie. Ryzykujemy (bo nie mamy pewności, że Sejmik uchwali brakujące nam środki), ale do odważnych świat należy! Zwiększenie budżetu o brakujące 1,5 mln zł pozwoli nam domknąć budżet w roku 2023" - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez dyrektora Jacka Głomba.

Szanse, że nie powtórzy się sytuacja z lipcowej sesji, jest niewielka, bo zarząd Dolnego Śląska nie przedłoży osobnej uchwały w sprawie teatru. Projekt będzie dotyczył różnych zmian w budżecie, co pewnie znowu wzbudzi kontrowersje. Nikła nadzieja zasadza się na możliwości, że któryś z radnych opozycji nie przyjdzie i koalicja PiS/BS zyska w ten sposób większość w głosowaniu. 

Dodatkowo marszałek Dolnego Śląska skierował do Rady Miejskiej Legnicy skargę na działania prezydenta Tadeusza Krzakowskiego w związku z wypowiedzeniem umowy o współprowadzeniu Teatru Modrzejewskiej. To element, który może mieć znaczenie w przygotowywanym postępowaniu przed sądem administracyjnym. 

(Piotr Kanikowski, „Hazardowy ruch dyrektora Teatru Modrzejewskiej w Legnicy”, https://tulegnica.pl/, 20.07.2023)