Poniżej publikujemy pełną treść wystąpienia dyrektora Teatru Modrzejewskiej Jacka Głomba podczas wczorajszego (13 lipca) posiedzenia Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

"Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Marszałku, Szanowne Panie i Szanowni Panowie Radni. Szanowni Członkowie Zarządu Województwa, Drodzy Goście, a wśród nich Pracownicy Teatru Modrzejewskiej w Legnicy i członkinie zaprzyjaźnionego z naszym Teatrem Stowarzyszenia „Teatr Niezbędnie Potrzebny” w Legnicy bardzo dziękuję za propozycję zmian w budżecie naszego Teatru i projekt doposażenia go kwotą 1,.5 mln zł

Poprzez decyzje Prezydenta Miasta Legnicy – związane z wypowiedzeniem Marszałkowi umowy o współprowadzeniu Teatru Modrzejewskiej w Legnicy - nasz Teatr znalazł się w dramatycznej sytuacji finansowej, be tych dodatkowych 1,5 mln zł nie domkniemy budżetu na rok 2023.

Informuję, że od 27 czerwca br. prowadzimy akcję wizerunkowo-propagandową „Teatr zamknięty – do odwołania”. Na budynku teatru, słupach reklamowych i słupach miejskich pojawiły się czarne plakaty. Razem z zaprzyjaźnionym z Teatrem Stowarzyszeniem „Teatr Niezbędnie Potrzebny” prowadziliśmy do wczoraj codziennie w Art. Cafe Modjeska (kawiarni teatralnej) dyżury informacyjne podczas których rozmawiamy o sytuacji Teatru.

Na sesji 26 czerwca 2023 r. Rada Miejska Legnicy uchwaliła absurdalny apel do Zarządu Województwa Dolnośląskiego, domagając się podpisania „nowej” umowy o współprowadzenie Teatru. „Nowej” – choć zdaniem Marszałka „stara” obowiązuje i dlatego to teraz sąd rozstrzygnie o (nie)skuteczności jej wypowiedzenia. (Prezydent nie dysponuje uchwałą Rady Miejskiej Legnicy o wypowiedzeniu umowy, opinia prawna w tej sprawie, którą upowszechnia Miasto jest ze stycznia 2023 r., podczas gdy wypowiedzenie z czerwca 2022 r. itd. ) Miasto dostało już od Województwa wezwanie przedsądowe. Bez żadnej reakcji.

 Jest na sali wiceprezydent Legnicy, p. Krzysztof Duszkeiwcz, Na pewno chętnie odpowie na wszystkie ewentualne pytania Państwa radnych.

Powtarzam: jeśli nie dostaniemy dziś dodatkowych środków do budżetu, sezon 2023/24 zmuszeni będziemy dowołać: ni będzie żadnych premier, spektakli teatralnych w bieżącym repertuarze, bezpłatnej edukacji teatralnej, która od 30 lat prowadzimy w Legnicy i innych wydarzeń artystycznych. Już teraz teatr jest sparaliżowany: nie mogę niczego planować na najbliższy sezon, rozmawiać z twórcami etc.

Wnioskuję, żeby od 1 stycznia 2024 r. nasz Teatr zmienił nazwę na Dolnośląski Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy i był w całości finansowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, z możliwością współprowadzenia przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego a po – mam nadzieję - zmianie na stanowisku Prezydenta Miasta Legnicy finansowany także przez Miasto Legnica.

Dziękuję za uwagę".