Na najbliższej sesji Sejmiku Dolnośląskiego radni mają zamiar głosować nad projektem uchwały o zmianie budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku. Na wniosek Departamentu Kultury, Turystyki i Promocji radni pochylą się nad dotacją w wysokości 1,5 miliona złotych z przeznaczeniem na bieżącą działalność Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Czy radni zakopią wojenne topory i zagłosują za zmianami w budżecie, w tym także za wsparciem dla legnickiego teatru? Informuje Zbigniew Jakubowski.

Przypomnijmy, że podczas majowej sesji sejmiku zarząd województwa nie uzyskał absolutorium i wotum zaufania od radnych. Stracił większość, wiele uchwał zostało odrzuconych. Rządząca regionem Koalicja Bezpartyjnych Samorządowców i Prawa i Sprawiedliwości ma tylu samo radnych, co opozycja – osiemnastu. 

- Miasta takie jak Legnica, po tym jak przestały pełnić funkcje stolic województw, muszą zwielokrotniać swoje wysiłki, aby zachować status ważnych ośrodków w swoim regionie. Znamy wiele przykładów, kiedy instytucje kultury dodawały prestiżu i blasku, o który niewątpliwie dziś zabiega również Legnica, która chce być ważnym ośrodkiem w naszym regionie. Konkurencja na terenie Zagłębia Miedziowego niewątpliwie, pod tym względem, jest duża. Samorząd województwa przed laty umówił się z legnickim samorządem na wspólne finansowanie legnickiego teatru, ale Prezydent Legnicy postanowił zmienić te warunki, co postawiło w trudnej sytuacji teatr działający w jego mieście. Wierzę, że radni miasta Legnica nie dopuszczą do tego, aby ich miasto pozostało bez teatru, bo trzeba mieć świadomość, że wycofywanie się miasta ze współfinansowania tej instytucji może mieć bardzo negatywne skutki dla tej instytucji. Jeżeli będzie taka potrzeba i wola po stronie mieszkańców Legnicy, to myślę, że trzeba będzie poważnie zastanowić się nad tym, aby wesprzeć legnicki teatr do czasu otrzymania przez niego środków, które teatrowi się należą od legnickiego samorządu. Myślę, że legnicki teatr może liczyć na wsparcie radnych wojewódzkich, trudno natomiast wypowiadać mi się co do tego, czy teatr może liczyć na wsparcie radnych opozycyjnych z naszego regionu tj. Jadwigi Szeląg i Anny Brok. Radne Platformy Obywatelskiej w Sejmiku Dolnośląskim niejednokrotnie, zgodnie z doktryną Tuska, wielokrotnie głosowały przeciwko zgłaszanym przez nas projektom uchwał, które mogły przynieść wiele korzyści mieszkańcom naszego regionu, który mimo różnych barw politycznych, wspólnie reprezentujemy w Sejmiku - powiedział Piotr KARWAN, przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Aby uchwała została przegłosowana wynik głosowania musi brzmieć 18+1 ZA.

Jadwiga SZELĄG, radna Koalicji Obywatelskiej: - Nie zamierzamy ratować życia Marszałkowi Przybylskiemu i na pewno nie zagłosujemy za uchwałą w tym kształcie. Oczywiście, gdyby przygotowano projekt uchwały poświęcony tylko i wyłącznie dotacji dla Teatru Modrzejewskiej w Legnicy to wszyscy z Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej zagłosowaliby "ZA", nie mam do tego najmniejszych wątpliwości. Ale nie zamierzamy pod pretekstem ratowania teatru głosować za innymi pomysłami finansowymi koalicji PiS- Bezpartyjni Samorządowcy. I tzw. wielka polityka nie ma nic do tego, a Donalda TUSKA radziłabym mojemu koledze radnemu do tego nie mieszać. Natomiast sprawą rzeczywiście skandaliczną i bezprecedensową w skali kraju jest postawa prezydenta Legnicy i samorządu legnickiego w kwestii wsparcia dla Modrzejewskiej. Naprawdę nie znajduję uzasadnienia dla takiej postawy.

Jak się okaże ze wsparciem dla Teatru Modrzejewskiej przekonamy się podczas najbliższej Sesji Sejmiku Dolnośląskiego.

(Zbigniew Jakubowski, „Samorząd Dolnego Śląska uratuje Teatr Modrzejewskiej? Tak ale... nie”, https://e-legnickie.pl/, 8.07.2023)