Poniżej publikujemy treść listu otwartego skierowanego do prezydenta Legnicy w sprawie współprowadzenia Teatru Modrzejewskiej przez miasto.Szanowny Panie Prezydencie,

wiadomość o odwołaniu najbliższego sezonu w Teatrze Modrzejewskiej w Legnicy jest dla nas zdumiewająca, a nawet szokująca. Poza Legnicą trudno chyba znaleźć na mapie Polski -  a może i świata - inny przykład miasta, które z uporem godnym lepszej sprawy lekceważy, a niekiedy wprost zwalcza własną instytucję kultury, markę, która rozsławia je w całym kraju, dzięki której wielu ludzi w Polsce i na świecie dowiedziało się w ogóle,
że Legnica istnieje.

Znaczenie kultury dla społeczeństwa jest niekwestionowane. Mówią o tym analitycy i uczeni, dowodzą statystyki. Znaczenie to rozciąga się na całokształt życia – także na sferę gospodarczą. Miasta o żywej, oryginalnej kulturze rozwijają się po prostu lepiej niż te, które własnej kultury nie mają. To nie przypadek, że w miastach cieszących się większym prestiżem jest więcej placówek kultury: teatrów, filharmonii, muzeów, bibliotek, galerii sztuki. Ludzie o szerszych horyzontach są aktywniejsi społecznie, gospodarczo, intelektualnie, życiowo. Teatr Modrzejewskiej jako jeden z najżywszych, a z pewnością najoryginalniejszy ośrodek kultury w mieście Legnicy i całym regionie zasługuje  na najwyższe laury, a dofinansowanie od miasta nie jest i nie powinno być aktem łaski rządzących, ale wprost wyrazem ich wdzięczności wobec pracowników Teatru za kreowanie wartościowej tkanki społecznej. Takie dofinansowanie jest wyrazem troski o legniczan i inwestycją w ich przyszłość.

Szanowny Panie Prezydencie, niezrozumiały jest opór władz Legnicy i niezrozumiała – zwłaszcza w kontekście inflacji – próba obniżenia czy wręcz likwidacji miejskiego dofinansowania dla Teatru Modrzejewskiej. Jako ludzie kultury, świadomi zasług legnickiej sceny, apelujemy, aby popatrzył Pan na tę sprawę z dystansem i dalekowzrocznością godną prawdziwego polityka i dobrego gospodarza miasta. Teatr Modrzejewskiej to owoc dekad pracy, która trwa i nie powinna padać ofiarą osobistych niechęci, politycznych przepychanek, chwilowej koniunktury.

Z poważaniem

Sygnatariusze listu otwartego w obronie Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy - podpisy wg. kolejności alfabetycznej:

Daria Anfelli, Fundacja Orbis Tertius - Trzeci Teatr Lecha Raczaka, Prezes Fundacji,

Grażyna Banaszkiewicz, reżyser telewizyjnych filmów dokumentalnych i programów poetyckich, poetka, dziennikarka, fotografik, Poznań

Jerzy Banaś - dziennikarz niezależny

Wojciech Biedak - były wiceprezes i dziennikarz Radia Merkury Poznań

Marek Bykowski – dyrygent, animator kultury studenckiej w Poznaniu, kanclerz Akademii Muzycznej w Warszawie, Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”

Cezary Droszcz, przedsiębiorca, Przewodniczący Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich w latach 1982 – 1985, Warszawa

Włodzimierz Dymarski, dr nauk ekonomicznych, emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Andrzej P. Florkowski, prof. dr hab., Uniwersytet Artystyczny im. M. Abakanowicz w Poznaniu, współpracujący z Lechem Raczakiem od 1970 roku

Lejb Fogelman, amerykański prawnik, urodzony w Legnicy

 Mirosław Jasiński, dyrektor Galerii Miejskiej we Wrocławiu

Zbigniew Jaśkiewicz – były dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu

Maciej Kosiński, animator kultury studenckiej we Wrocławiu, producent telewizyjny, Warszawa

Gwidonia Kempińska, historyk sztuki, bibliotekarz dyplomowany, Poznań

Janusz Kempiński, teoretyk muzyki, emerytowany pracownik naukowy Akademii Muzycznej im. J.I. Paderewskiego w Poznaniu, w latach 60-tych działacz kultury studenckiej

dr Piotr Lewicki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, jeden z animatorów kultury
studenckiej w latach 1968 - 1973 w Poznaniu

Jerzy Łojko, historyk, archiwista, dokumentalista, aktywnie działający w klubach studenckich Poznania na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku

Sabina Madeja, pedagog, absolwentka Wydziału Zarządzania UW, zawodowo  związana m.in. z Akademią Muzyczną w Warszawie i Teatrem Wielkim - Operą Narodową w Warszawie

Eugeniusz Mielcarek, działacz studencki, urzędnik państwowy i konsularny, dyplomata, wiceminister kultury i szef polskiej kinematografii, poseł na sejm, Warszawa

prof. dr hab. UAM Tomasz Naganowski, specjalista w dziedzinie prawa prasowego i własności intelektualnej, Poznań

Jan Ordyński, animator kultury studenckiej w Łodzi, dziennikarz i publicysta, autor książek, Wiceprezes Towarzystwa Dziennikarskiego Warszawa

Bogdan Poniedziałek, polonista z wykształcenia, wieloletni kanclerz Uniwersytetu Medycznego  im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, przyjaciel Lecha Raczaka

Zygmund Porolniczak, prezes Zarządu Stowarzyszenia  Warszawskiego Klubu Wielkopolan „EKA”

Karol Prętnicki, wydawca, właściciel Oficyny Wydawniczej G&P sp.j. Gościński H., Prętnicki K., specjalizującej się w literaturze dziecięcej i młodzieżowej, Poznań

Marek Raczak, Fundacja Orbis Tertius - Trzeci Teatr Lecha Raczaka, Wiceprezes Fundacji,

Jerzy Rakowski, emerytowany profesor Politechniki Poznańskiej, były działacz ZSP i kultury  studenckiej w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku

Anda Rottenberg, historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka sztuki i publicystka, w latach 1993–2001 dyrektor Państwowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie

Rafał Skąpski, wydawca, w latach 2001–2004 wiceminister kultury, 2005–2015 dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego, od 2005 prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

Paweł Stachowczyk, Fundacja Orbis Tertius - Trzeci Teatr Lecha Raczaka,  Koordynator Fundacji

dr inż. Marcin Stelmach, emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Anna Stuligrosz-Biedak,  była dziennikarka działu kultury TVP Poznań

Zbigniew Theus, filologia polska UAM, animator kultury studenckiej, zawodowo m.in. dyrektor  Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów, Centrum Kultury Poznania ZAMEK, z-ca dyrektora Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, od 1964 roku w serdecznej przyjaźni z Lechem Raczakiem

dr Grzegorz Wiśniewski,  historyk teatru, pisarz muzyczny, były wicedyrektor w Ministerstwie Kultury i Sztuki i wieloletni wiceprezes Związku Literatów Polskich, Warszawa

Lidia Woytak-Butlewska, polonistka, UAM Poznań, popularyzatorka kultury i nauki polskiej w ośrodkach polonijnych w USA, poetka, dziennikarka, zaprzyjaźniona z Lechem Raczakiem

dr Katarzyna Woźniak-Shukur, Uniwersytet Wrocławski, Wydawnictwo "żywosłowie"

Sławomira Wronkowska, profesor prawa

Tadeusz Zwiefka, dziennikarz, poseł na Sejm RP, były europoseł RP do Parlamentu Europejskiego

(„Kraj. List otwarty w obronie Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy”, https://e-teatr.pl/, 7.07.2023)