Od dłuższego czasu nierozwiązany pozostaje spór pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a prezydentem Legnicy, dotyczący finansowania Teatru Modrzejewskiej. Ofiarą tej sytuacji stała się podstawowa, a więc artystyczna, działalność legnickiej sceny, która została zawieszona do odwołania. W teatralnym świecie wybrzmiewają słowa wsparcia dla instytucji kierowanej przez Jacka Głomba.

Komunikat Teatru Kochanowskiego w Opolu

„Bez Teatru nie ma kultury!

Uważamy, że każdy teatr powinien być otwarty - dla wszystkich widzów, ale też na nowe wyzwania, różne poglądy i idee. Kultura musi pozostać strefą bezpiecznego dialogu!

Przed kilkoma tygodniami Teatr Słowackiego w Krakowie i Teatr Modrzejewskiej w Legnicy odbierały nagrody na 47. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych. Teraz każdy z nich musi walczyć o możliwość kontynuowania swojej misji. Teatr Modrzejewskiej ogłosił zawieszenie do odwołania swojej działalności artystycznej! Wpływ na to miała decyzja władz miasta o wypowiedzeniu umowy o współprowadzeniu Teatru i dotowaniu jego działalności - bez finansowego wsparcia niemożliwe stało się zaplanowanie przyszłego sezonu artystycznego...

Niepewna jest przyszłość Teatru Słowackiego w Krakowie - też za sprawą decyzji władz. Zarząd województwa małopolskiego chce zmiany dyrektora. Kilka dni temu ogłoszony został konkurs na to stanowisko, choć zespół Słowackiego rekomenduje przedłużenie kadencji Krzysztofa Głuchowskiego i kategorycznie sprzeciwia się powoływaniu nowego kierownictwa. Zdaniem pracowników Teatru i jego sympatyków - takie posunięcie może doprowadzić do zahamowania rozwoju i zaprzepaszczenia osiągnięć wypracowanych w ostatnich latach.

Naszym Koleżankom i Kolegom z teatrów w Legnicy i Krakowie życzymy, by nikt w sposób autorytarny nie decydował o ich twórczych działaniach. Wspieramy Was gorąco!

Mamy nadzieję, że decydenci w naszym kraju będą hołdować wartościom, które są wpisane w działalność demokratycznego państwa”.

Komunikat Teatru Szaniawskiego w Wałbrzychu

„Dziwią nas również czarne chmury, które zbierają się nad Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Zespół Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego / SZA-NIAW-SKX wyraża swoje ogromne zaniepokojenie czarnym kolorem, którym swój kolejny ważny sezon artystyczny zakończył Teatr im. Modrzejewskiej w Legnicy.

Nasze koleżanki, koledzy i osoby znów narażone są na niepewność.

Znów praca zespołów zostaje podważona a dyrektorzy postawieni w kąt, za karę.

Znów teatr rozliczany jest nie za swoją jakość.

Znów teatr staje się przedmiotem niezrozumiałych transakcji i kupczenia.

Znów, znów, znów...

A myśleliśmy, że będzie: wreszcie, wreszcie, wreszcie!!!

Czyżbyśmy się pomylili, znów???

Koleżanki, koledzy i osoby z Modrzejewskiej i ze Słowackiego - zespół naszego teatru wierzy, że będzie mógł powiedzieć: wygraliście... Wreszcie!!! A my z wami”.

Wiadomość Teatru Polskiego w Podziemiu

„Wyrażamy solidarność z Zespołem Teatru Modrzejewskiej w Legnicy!”

Komunikat Teatru Słowackiego w Krakowie

„Teatr zamknięty do odwołania – takie zdanie przeczytać można na stronie i profilu Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Nie jest to jednak chwytliwe hasło nowego sezonu, ale przerażająca prawda. Teatr Modrzejewskiej – wobec braku wystarczającego finansowania – zawiesza do odwołania wszelkie działania artystyczne. Teatr nie może być zamknięty. Teatr musi grać. Musi tworzyć, oddychać wraz z widownią, budując bezcenną kulturalną tkankę miasta. Legnicki teatr pod dyrekcją Jacka Głomba od lat pokazuje, jak można w mądry i odważny sposób tworzyć instytucję kultury niezwykle ważną lokalnie, która jednocześnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych scen na teatralnej mapie całej Polski.

Przed kilkoma tygodniami Teatr Słowackiego i Teatr Modrzejewskiej wspólnie odbierały nagrody na Opolskich Konfrontacjach Teatralnych. Teraz każdy z Teatrów musi walczyć o możliwość kontynuowania swojej misji i bronić się przed nieczystymi działaniami lokalnych władz. Chcemy grać, tworzyć – nie walczyć. Ale kultura jest dobrem bezcennym i – skoro zostaliśmy do tego zmuszeni – będziemy o nią walczyć ze wszystkich sił. Dlatego z całego serca wspieramy Teatr Modrzejewskiej, apelując jednocześnie do władz Legnicy i Dolnego Śląska o wsłuchanie się w głos zespołu i jak najszybsze wypracowanie porozumienia, które zapewni godne finansowanie teatru. Które sprawi, że teatr będzie otwarty.

Dość ciemności już!”

30 czerwca na naszych łamach publikowaliśmy komunikat Teatru Śląskiego w Katowicach

Konrad Pruszyński