Rada Miejska Legnicy zagłosowała za apelem skierowanym do marszałka województwa Cezarego Przybylskiego, aby jak najszybciej podpisał umowę, dzięki której na konto Teatru wpłynie w tym roku milion złotych.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Legnicy po dyskusji na temat sytuacji w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy radny Wojciech Cichoń zaproponował, aby zaapelować do marszałka Województwa Dolnośląskiego o jak najszybsze podpisanie umowy w sprawie prowadzenia Teatru jako wspólnej instytucji artystycznej. Podpisanie umowy przez marszałka jest konieczne. Urząd bez umowy nie ma możliwości prawnej przekazania pieniędzy.

Przypomnijmy fakty. W czerwcu 2022 roku została wypowiedziana umowa, którą zawarto w 2009 rokiem między Miastem Legnica a Województwem Dolnośląskim z półrocznym okresem wypowiedzenia. W 2009 roku Teatr został przekazany Województwu Dolnośląskiemu i stał się instytucją kultury Województwa Dolnośląskiego. Do końca 2022 roku nieprzerwanie Teatr otrzymywał finansowe wsparcie z miasta. Umowa wygasła z końcem 2022 roku.

W budżecie Legnicy na 2023 rok zapisano dla Teatru im. Heleny Modrzejewskiej milion złotych co potwierdza uchwała Rady Miejskiej. Dyrektor Jacek Głomb złożył także plan finansowy na tę kwotę na 2023 rok. W grudniu 2022 roku marszałkowi województwa przedłożono nową umowę z zapisaną kwotą miliona złotych. Jednak do dzisiaj marszałek umowy nie podpisał, dlatego też nie ma możliwości przekazania pieniędzy Teatrowi im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Z chwila podpisania umowy przez marszałka pieniądze zostaną przekazane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

Apel Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2023 r.

Rada Miejska Legnicy apeluje do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o podpisanie umowy między Zarządem Województwa Dolnośląskiego jako organu prowadzącego Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy a Gminą Legnica, przedłożonej przez Prezydenta Miasta Legnicy.

Rada Miejska Legnicy zapewniła uchwałą Nr LI/577/22 z dnia 27 grudnia 2022 r. dotację Teatrowi im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.

Umowa podpisana przez Prezydenta Legnicy została złożona w grudniu 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim. Podpisanie jej przez Zarząd Województwa pozwoli uruchomić wypłatę pieniędzy.

(„Apel legnickich radnych w sprawie Teatru”, https://portal.legnica.eu/, 3.07.2023)