Wspieramy Teatr Modrzejewskiej w Legnicy!Wyrażamy głębokie zaniepokojenie sytuacją w Teatrze im. Modrzejewskiej w Legnicy – w jednym z najważniejszych teatrów w Polsce. Zaprzyjaźnionej z nami instytucji odebrano możliwość normalnego funkcjonowania: lokalne polityczne zawirowania sprawiły, że znakomita Drużyna Modrzejewskiej została pozbawiona finansowania i stanęła przed decyzją całkowitego zawieszenia działalności. Czytamy na facebookowym profilu Teatru Śląskiego.

Warto podkreślić, że legnicka scena od lat stawia na szeroko pojętą lokalność i jest silnie związana z tamtejszą społecznością – stąd działania prowadzące do paraliżu działalności teatru są dla nas głęboko niezrozumiałe i budzą nasz oczywisty sprzeciw. Obawiamy się, że przyniesie to ogromne straty dla kultury Legnicy i Dolnego Śląska, ale i całego kraju: nie ulega wątpliwości, że Teatr prowadzony przez Jacka Głomba jest od wielu lat jedną z najbardziej rozpoznawalnych scen na ogólnopolskiej mapie teatralnej, wielokrotnie nagradzaną, zapraszaną na prestiżowe festiwale, będącą obiektem stałego zainteresowania teatromanów.

Wierzymy, że uda się znaleźć optymalne rozwiązanie w tej wielowymiarowej, trudnej sytuacji – takie, które nie zaszkodzi tej znakomitej instytucji, jej artystom i wiernym widzom. Mamy nadzieję, że Teatr Modrzejewskiej dalej będzie mógł kontynuować swoją misję.

Dyrekcja i Zespół Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach

(„Wspieramy Teatr Modrzejewskiej w Legnicy”, https://www.facebook.com/TeatrSlaski, 28.06.2023)