8 marca 2023 roku dyrektor Modrzejewskiej Jacek Głomb wystosował oficjalne pismo do prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego w związku z brakiem finansowego wsparcia bieżącej działalności instytucji przez miasto, mimo przyjętego uchwałą Rady Miasta budżetu na rok 2023. Poniżej publikujemy treść pisma.

Szanowny Panie Prezydencie,

w nawiązaniu do pisma OKS.3026.42.2022 z dnia 18 stycznia br. , podpisanego przez p. Krzysztofa Duszkiewicza, Z-cę Prezydenta,  uprzejmie przypominam, że uchwałą LI/577/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. radni Rady Miasta Legnicy przyjęli budżet Miasta na rok 2023 w którym jest zapisane 1 mln zł na działalność bieżącą Teatru.

Prezydent Legnicy -  jako organ wykonawczy zobowiązany do realizacji budżetu - NIE realizuje go, ponieważ żadne środki z Miasta do dziś (8 marca br.) nie wpłynęły do Teatru, przez co znajduje się on w coraz gorszej sytuacji finansowej.

Będę więc zobowiązany za jak  najszybsze uzgodnienie harmonogramu płatności i przelanie nam środków niezbędnych do prowadzenia działalności.

Jak informuje Jacek Głomb – analogiczne wiadomości wysłane zostaną do radnych Rady Miasta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Konrad Pruszyński