Godzinę trwała dyskusja na sesji rady miejskiej Legnicy dotycząca współfinansowania teatru Modrzejewskiej w Legnicy przez miasto. Opozycyjni radni wyrazili swoje wątpliwości, co do skuteczności wypowiedzenia przez miasto umowy mówiącej o  tym dofinansowaniu. Pisze Agata Rojewska.

Przypomnijmy, prezydent Legnicy  w czerwcu ub. roku wypowiedział umowę mówiącą o współfinansowaniu teatru przez miasto w kwocie półtora miliona zł rocznie. Jak powiedział prezydent, Tadeusz Krzakowski na sesji- Legnica wysłała do marszałka projekt nowej umowy opiewającej na niższą dotację,  w wysokości miliona rocznie. A marszałek na tę ofertę dotąd nie odpowiedział - mówił prezydent.

Ostatecznie, po godzinie, dyskusję przerwano, bo jeden z radnych złożył wniosek formalny o jej  zakończenie, uzasadniając, że nie było w porządku obrad sesji punktu dotyczącego teatru.

 (Agata Rojewska, „Burza o teatr”, https://www.legnica.fm/, 30.01.2023)