Cykl spotkań „Teatr, jakiego nie znasz”, organizowany przez Stowarzyszenie Teatr Niezbędnie Potrzebny, to stały, comiesięczny punkt repertuaru Modrzejewskiej. Rozmowy z pracownikami legnickiej sceny są dla widzów nie tylko okazją do bliższego poznania bohaterek i bohaterów poszczególnych wydarzeń, ale również zajrzenia za kulisy funkcjonowania teatralnej instytucji. Gościnią lutowego „Teatru, jakiego nie znasz” będzie Małgorzata Bulanda.

Małgorzata Bulanda to scenografka i kostiumolożka. Debiutowała w 1992 roku realizacją spektaklu „Miasto” w reżyserii Jacka Głomba w tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego. W Encyklopedii Teatru Polskiego czytamy o niej:

Scenografie Bulandy przywołują minione czasy, mają w sobie programową tęsknotę za prostotą i szczerością. Scenografka korzysta z naturalnych materiałów, drewna, płótna, sznurów, ziemi, unika tworzyw sztucznych, krzykliwych barw i postmodernistycznej, kampowej estetyki. W jej realizacjach zawiera się duża czułość na przedmiot i skupienie nad jego historią, co pośrednio wywodzi się z Kantorowskiego myślenia o realności najniższego rzędu. 

Więcej o swojej pracy, umiłowaniu do sztuki i umiejętności do przeistaczania nieteatralnych przestrzeni (ruin, pofabrycznych budynków czy kościołów) w najpiękniejsze sceny, opowie sama Małgorzata Bulanda już 15 lutego o godzinie 18.00. Wydarzenie odbędzie się w teatralnej kawiarni Art Cafe Modjeska. Rozmowę poprowadzi Aleksandra Chodor, a wstęp tradycyjnie będzie bezpłatny.

Konrad Pruszyński