Święta, święta, a po świętach, we wtorek 27 grudnia o godz. 10, Rada Miejska Legnicy zbierze się na sesji budżetowej. Może być gorąco, bo przedłożony przez prezydenta Tadeusza Krzakowskiego projekt budzi, delikatnie mówiąc, niedosyt. A Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości demonstrował na ostatniej sesji, że nie łączy go koalicja z ugrupowaniem prezydenta. Pisze Piotr Kanikowski.

Radni zwracają uwagę np. na pozycję wydatki i zakupy inwestycyjne w dziale "Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy", bo 4,8 tys. mieszkań prezydent zaplanował... tylko 20 tys. zł. Projekt budżetu nie proponuje też rozwiązania kryzysu płacowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy, gdzie niemal cała załoga pobiera wynagrodzenia na poziomie krajowej płacy minimalnej. Inna drażliwa kwestia to wysokość dotacji dla Teatru Modrzejewskiej w Legnicy.

Podczas sesji budżetowej zaplanowano też głosowania nad innymi uchwałami, dotyczącymi m.in. podwyżki opłat dla kierowców w płatnej strefie parkowania oraz zmian w regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie miasta. 

Obrady będzie można na bieżąco obserwować w internecie pod TYM LINKIEM. 

(Piotr Kanikowski, „We wtorek sesja budżetowa”, https://tulegnica.pl/, 25.12.2022)