W Urzędzie Miasta na Biurze Podawczym legnickie Stowarzyszenie Teatr Niezbędnie Potrzebny złożyło petycję skierowaną do Prezydenta Miasta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego, w której wyrażono sprzeciw wobec decyzji włodarza miasta zrzekającego się współprowadzenia z UMWD Teatru Modrzejewskiej, a co za tym idzie, współfinansowania bieżących wydatków tej instytucji kultury. Pod petycją społeczne stowarzyszenie uzbierało 5214 podpisów, w tym ponad 2600 podpisów złożyli legniczanie, podatnicy miejskiego budżetu . Petycja została również przedłożona Przewodniczącej Rady Miasta w Legnicy oraz zostanie przesłana Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego. Pisze Ewa Jakubowska.

- Nasza akcja jest odpowiedzią na działania prezydenta Legnicy, który zamierza wycofać się ze współfinansowania działalności teatru i o tej decyzji zawiadomił pisemnie Marszałka Województwa Dolnośląskiego - podkreśla przedstawicielka Stowarzyszenia Teatr Niezbędnie Potrzebny, Radosława Janowska -Lascar, podczas konferencji dotyczącej złożenia petycji.  - Nasze działania były spontaniczne, są dowodem na ogromną troskę o dalsze losy Teatru Modrzejewskiej i zmierzają do ratowania tej słynnej na całą Polskę instytucji kultury w Legnicy.

Petycja "Znów walczymy o nasz Teatr Modrzejewskiej w Legnicy" została udostępniona do publicznego wglądu i złożenia pod nią podpisu dwutorowo - w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej - podczas codziennych dyżurów wolontariuszy. Akcja zbierania podpisów ruszyła 5 lipca, a lista została zamknięta o północy 31 lipca.

- W niecały miesiąc zebraliśmy 5214 podpisów pod petycją, 4201 osób złożyło swoje podpisy online oraz 1013 wersji papierowej - podaje, wyraźnie dumna z przebiegu akcji, Aleksandra Chodor, reprezentantka stowarzyszenia, działającego od 2017 r przy legnickim teatrze. - Petycja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta, przeszło połowa podpisów pochodzi z samej Legnicy, a ponad 1500 - z powiatu legnickiego oraz pozostałej części woj. dolnośląskiego. Około 1 tys. to podpisy z pozostałych województw, a 100 podpisów pochodzi z zagranicy. m.in Ukrainy, Niemiec, Francji, USA i Anglii, Gruzji a nawet RPA.

Postulat Stowarzyszenia Teatr Niezbędnie Potrzebny wraz listami podpisów wzbogacony został również o wydruki niektórych komentarzy umieszczanych pod elektroniczną wersją petycji, które jednoznacznie pokazują jaki stosunek do sprawy mają legniczanie.

- Dla nas podpisy pod petycją mają ogromną siłę - ocenia Beata Kowalska, kolejna inicjatorka akcji , która wzięła udział w konferencji z ramienia stowarzyszenia społeczników teatralnych.  - To pokazało, że akcja spotkała się z dużym oddźwiękiem, przecież to ponad 5 tysięcy głosów. To głos ludzi, mieszkańców i zarazem podatników. Widać, że teatr jest dla nas bardzo ważny. Jesteśmy zaskoczone ilością głosów, że aż tyle w tak krótkim czasie i w okresie wakacji, udało nam się zebrać.

Delegatki i pomysłodawczynie akcji zbierania podpisów zrezygnowały z bezpośredniego przedłożenia Prezydentowi Legnicy petycji, gdyż pamiętały niedawne trudności towarzyszące akcji wręczania włodarzowi miasta symbolicznego „Złotego Gwoździa do Trumny Legnickiej Kultury" . Wówczas strażnik miejski nie wpuścił delegację do prezydenta ( mimo zniesienia covidowych obostrzeń, w legnickim magistracie nadal petenci nie wpuszczani są do Ratusza, poza Biurem Podawczym i kasą).  Wtedy specjalne "wyróżnienie" społeczni delegaci musieli złożyć w Biurze Podawczym. Dziś już od razu panie skierowały swe kroki do Biura Podawczego w Ratuszu. gdzie złożyły petycję do Prezydenta Legnicy i drugą - Przewodniczącej Rady Miasta.

Stowarzyszenie zrezygnowało przy tym ze złożenia wniosku o wyznaczenie Nadzwyczajnej Sesji RM w sprawie rezygnacji Prezydenta Legnicy z współprowadzenia Teatru Modrzejewskiej, pozostawiając kwestię wniesienia tej sprawy do porządku obrad do decyzji radnych. Najbliższa sesja RM będzie dopiero we wrześniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezydent Tadeusz Krzakowski powinien rozpatrzyć petycję bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od jej złożenia.

Fotorelacja z konferencji prasowej do obejrzenia – TUTAJ.

(Ewa Jakubowska, „5214 podpisów pod petycją w obronie teatru (FOTO)”, https://e-legnickie.pl/, 02.08.2022)