30 czerwca Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ogłosiło wyniki konkursu na najlepszą publikację o Wielkopolsce za rok 2021. Nagrodę przyznano w trzech kategoriach: literatura naukowa, literatura popularnonaukowa i beletrystyka oraz literatura dotycząca miasta Poznania. Wyróżnienie w drugiej z wymienionych kategorii przyznano książce Jacka Głomba „Życie niedokończone”. Poniżej publikujemy komunikat organizatorów konkursu.

Nagrody Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą publikację o Wielkopolsce w 2021 roku rozdane!

W tym roku, już po raz piąty, nagrodziliśmy autorów najlepszych prac w dotychczasowych kategoriach: literatura naukowa oraz literatura popularnonaukowa i beletrystyka, a także po raz pierwszy w kategorii literatury dotyczącej miasta Poznania.

W kategorii literatura naukowa nagrodę otrzymał dr Witold Brzeziński autor monografii pt. „Życie szlachcianki w późnośredniowiecznej Wielkopolsce. Magnificae et generosae. Zagadnienia demograficzne i majątkowe”, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

W kategorii literatura popularnonaukowa i beletrystyka nagrodę otrzymał Jacek Głomb autor publikacji pt. „Życie niedokończone. Z Lechem Raczakiem rozmawia Jacek Głomb”, wydanej przez żywosłowie. wydawnictwo

W kategorii literatura dotycząca miasta Poznania nagrodę przyznano prof. UAM dr. hab. Przemysławowi Matusikowi za czterotomową publikację pt. „Historia Poznania”, wydanej przez Wydawnictwo Miejskie Posnania oraz Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

(Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, „Laureaci nagrody Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą publikację o Wielkopolsce 2021”, http://www.ptpn.poznan.pl/, 30.06.2022)