Już dzisiaj (9 czerwca) o godzinie 18.00 Teatr Modrzejewskiej zaprasza do swojej kawiarenki na spotkanie promujące książkę Rafała Bubnickiego „Grajcie tak, aby wygrać. Czesław Hernas (1928-2003)”. Udział w wydarzeniu weźmie sam autor publikacji. Wstęp wolny.

Czesław Hernas był wybitnym polskim historykiem literatury oraz badaczem folkloru, a od 1971 roku profesorem Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracował również w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Szczególnym zainteresowaniem darzył barokową twórczość piśmienniczą, której poświęcił swoje publikacje „Barok” (1972) oraz „Literatura baroku” (1985).

Promowana książka jest kolejnym tomem z serii „Dolnośląska Solidarność”, dokumentującą życiorysy postaci ważnych dla regionu, a szczególnie związanych z antykomunistyczną opozycją. W jednej z zapowiedzi wydawnictwa przeczytać możemy:

Rafał Bubnicki kreśli szeroko zakrojony obraz życia profesora Czesława Hernasa, przedstawiając go na tle czasów, w których żył, problemów z jakimi się mierzył, wyzwań, którym usiłował sprostać. Z tej narracji wyłania się nie tylko sylwetka wyjątkowego badacza, ale także opowieść o wrocławskim środowisku inteligenckim.

Autor książki jest historykiem literatury, dziennikarzem, a także producentem filmowym. Czytelnicy mogą znać Bubnickiego m.in. z książek: „Stanisław Lenartowicz. Twórca osobny” czy „Sylwester Chęciński”. Pracował w Rzeczpospolitej i Radio Wolna Europa. Jest także członkiem Polskiej Akademii Filmowej.

Konrad Pruszyński