W sumie 100 tys. złotych trafi do 13 artystów z Dolnego Śląska w ramach specjalnego stypendium artystycznego. Przyznawane jest ono przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego za upowszechnianie kultury w regionie. Jedną z wyróżnionych jest konsultantka programowa Teatru Modrzejewskiej – Katarzyna Knychalska.

W tym roku o stypendium starało się w sumie 30 osób, których działalność spełniała wymogi formalne. Byli to m.in. artyści zajmujący się nagraniami muzycznymi, realizacją spektakli, instalacji artystycznych, warsztatów, tworzeniem publikacji i wystaw. Decyzją komisji konkursowej przyznano stypendia 13 z nich.

– Cieszę się, że poprzez tego typu konkursy możemy przyczyniać się zarówno do promowania regionalnej kultury, jak i wspierania artystów. Z Dolnego Śląska wywodzi się wielu uznanych artystów rozmaitych dziedzin. Liczę na to, że dzięki naszemu wsparciu talent i dokonania naszych stypendystów staną się szerzej rozpoznawalne i pozwoli ono rozwinąć im skrzydła – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego

Tegoroczny konkurs został zrealizowany po raz pierwszy po kilkuletniej przerwie. Decyzję o przeznaczeniu pieniędzy na wsparcie artystów musiał podjąć sejmik.

– Chciałem podziękować Radnym Województwa, którzy zagłosowali „za” i poparli ideę stypendiów artystycznych. Wszystkim stypendystom gratuluję i życzę powodzenia przy realizacji projektów! – komentuje Krzysztof Maj, członek zarządu województwa dolnośląskiego zajmujący się sprawami kultury w regionie.

Stypendia Samorządu Województwa Dolnośląskiego w tym roku otrzymali: Aleksander Kobus – muzyka, Zuzanna Bator – muzyka, Natalia Dzidowska – sztuki wizualne, Monika Konieczna – sztuki wizualne, Milena Konieczna – muzyka, Monika Kruk – animacja i edukacja kulturalna, Zenon Harasym – literatura, Joanna Wyrwa – film, Natalia Kormorowska – animacja i edukacja kulturalna, Wiktoria Świek – taniec, Marek Otwinowski – sztuki wizualne, Katarzyna Knychalska – teatr, Karina Skrzeszewska - film.

(„13 artystów otrzyma stypendia marszałka. Sprawdź, kto je dostał [NAZWISKA]”, https://wroclife.pl/, 25.05.2022)