Teatr Modrzejewskiej w Legnicy skutecznie zabiega o finansowe wsparcie u ministra kultury. W dobiegającym końca sezonie pozyskał z tego źródła 616 tys. zł na sześć projektów. Łącznie ze środkami z urzędu marszałkowskiego na tzw. wkład własny to ok. 800 tys. zł na rozmaite działania. Pisze Piotr Kanikowski.

Zupełnie świeża jest informacja o dotacji w wysokości 75 tys. zł na planowaną od dawna podróż do Iwano-Frankiwska ze spektaklem "Łemko” w ramach promocji kultury polskiej za granicami. W ramach tego wyjazdu miały się odbyć również wspólne warsztaty dla aktorów legnickiego Teatru Modrzejewskiej i Narodowego Akademickiego Teatru Dramatycznego im. Iwana Franki w Iwano-Frankiwsku. Wojna w Ukrainie szalenie skomplikowała to przedsięwzięcie. Z jej przyczyny dyrektor Jacek Głomb, na pół roku przed uzgodnionym wstępnie terminem, nie jest pewien czy uda się ten projekt zrealizować. Jeśli do artystycznej podróży nie dojdzie, dotacja przepadnie.

W ramach programu "Infrastruktura teatralna” minister kultury przyznał 170 tys. zł dofinansowania na sporządzenie dokumentacji na przeprowadzenie prac w obiektach Teatru Modrzejewskiej.

- Myślimy m.in. o remoncie sceny i pomieszczeń przy ul. Jordana. Teatr nie ma też normalnej sali prób. Chcielibyśmy zrobić klimatyzację – wylicza potrzeby Jacek Głomb. Przypomina, że oba budynki będące siedzibą legnickiej sceny, to zabytki – jeden z osiemnastego, drugi z dziewiętnastego wieku, co komplikuje remont i podraża jego koszty.

- Niestety, z powodu szalejącej inflacji to fatalny czas na rozpoczynanie remontu. Opracujemy dokumentację, ale z inwestycją pewnie wstrzymamy się jeszcze przez chwilę - zastrzega się Jacek Głomb.

Dyrektor wie co mówi. W Teatrze Modrzejewskiej trwa wymiana instalacji elektrycznej na Scenie Gadzickiego. Jej koszt już po opracowaniu dokumentacji wzrósł dwukrotnie. Dzięki wsparciu urzędu marszałkowskiego inwestycja zostanie w tym roku dokończona, ale porywanie się w tym czasie na kolejne remonty to byłby hazard.

W mijającym sezonie legnicki teatr pozyskał od ministra kultury 50 tys. zł na edukację teatralną, 71 tys. zł na kontynuację projektu “Przystanek Piekary” i 100 tys. zł na projekt “Modrzejewska – Dom Otwarty”. Ponadto za 150 tys. zł dotacji kończy zaplanowany na trzy lata (2020-2022) cykl artystyczny “Teatr, który łączy”, w ramach którego w Legnicy występują teatry tańca.

(Piotr Kanikowski, „Teatr Modrzejewskiej kupił ministra swoimi pomysłami”, https://24legnica.pl/, 26.05.2022)