Kawiarenka obywatelska organizowana przez Teatr Modrzejewskiej miniony rok zakończyła trzema spotkaniami o wolnych mediach w Polsce, Małej Moskwie i kryzysie humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy. W styczniu pomysłodawcy cyklu proponują dyskusję na temat obecności i roli Polski w Unii Europejskiej. W spotkaniu udział wezmą m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej.

„Polska w Unii – czy grozi na polexit?” – w ten sposób sformułowane zostało hasło przewodnie spotkania, w którym Katarzyna Odrowska ze swoimi gośćmi porozmawia o stosunku Polaków do europejskiej wspólnoty, o destrukcyjnych działaniach niektórych polityków w ramach struktur Unii oraz o groźbie polexitu i jego ewentualnych skutkach w skali mikro (osobistych), jak i makro (ogólnokrajowych).

W spotkaniu udział wezmą: radny rady miejskiej Legnicy Jarosław Rabczenko, psycholog Michał Kuszyk oraz Jacek Wasik i Martyna Gacek-Świecik, a więc dyrektor oraz specjalistka ds. komunikacji społecznej Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce. W tym miejscu warto przypomnieć, że do najważniejszych obowiązków biur Przedstawicielskich KE należy wspieranie przewodniczącego KE w kontaktach z naszym krajem, ale również prowadzenie dialogu politycznego z władzami różnego szczebla, propagowanie stanowiska KE w sprawach przez nią podejmowanych czy współpraca z obywatelami danego w państwa w zakresie inicjatyw związanych z polityką i priorytetami Unii Europejskiej.

Styczniowa kawiarenka w Art Cafe Modjeska już 13 stycznia o godzinie 18.00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale obowiązują darmowe wejściówki, które dostępne są w kasie biletowej teatru.

Konrad Pruszyński