Jak piszą na facebookowym koncie przedstawiciele wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych, aktor legnickiej sceny Jan Kowalewski otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok akademicki 2021/2022 za wybitne osiągnięcia.

O stypendia MKiDN ubiegać się mogli studenci artystycznych uczelni nadzorowanych przez ministerstwo. Nagroda przyznawana jest na wniosek rektora placówki. Poza Janem Kowalewskim stypendium wręczono również dwóm innym studentkom AST w Krakowie - Weronice Krystek (wydział aktorski w Krakowie), znanej legnickim widzom z "Króla Leara" zrealizowanego w koprodukcji z teatrem w Opolu, oraz Ewelinie Cieśli (wydział teatru tańca).

Jan Kowalewski do zespołu aktorskiego Teatru Modrzejewskiej dołączył na początku bieżącego sezonu artystycznego, choć wcześniej zdążył już zadebiutować na Scenie Gadzickiego rolą w spektaklu Krzysztofa Kopki w reżyserii Jacka Głomba „Rzeź”. Widzowie legnickiego teatru mają okazję oglądać go m.in. w „Baśni o pięknej Parysadzie i o ptaku Bulbulezarze” czy  w jednej z ostatnich premier, czyli sztuce Andrieja Kuriejczyk w reżyserii Łukasza Kosa „Głosy nowej Białorusi”. Już w styczniu na Scenie Gadzickiego zaprezentowany zostanie spektakl dyplomowy wrocławskiej AST „Gdy przyjdzie sen...” napisany i wyreżyserowany przez dwójkę legnickich aktorów Pawła Wolaka i Katarzynę Dworak (PiK), w którym Jan Kowalewski kreuje jedną z głównych postaci. Warto dodać, że młody aktor Modrzejewskiej podczas minionego Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi został uhonorowany dwiema nagrodami: „Deską sceniczną” („za wyrazistą osobowość aktorską”) oraz głównym wyróżnieniem aktorskim przyznanym przez festiwalowe jury.

- Legnickim teatrem zostałem "zarażony" podczas prób spektaklu dyplomowego i towarzyszących temu rozmów z pochodzącymi z Legnicy reżyserami. Wiele słyszałem o atmosferze i energii tego zespołu. Gdy zacząłem próby do "Rzezi" od początku zostałem potraktowany z dużą życzliwością, nie jak "nowy", ale jak członek zespołu. Czułem spore wsparcie, zarówno reżyserów mojego dyplomu, jak i Grzegorza Wojdona, opiekuna mojego roku, z który przyszło mi zagrać w "Rzezi" - mówił po dołączeniu do zespołu Teatru Modrzejewskiej Jan Kowalewski.

Konrad Pruszyński