Joanna Gonschorek, za zrealizowany w Legnicy monodram „Świństwo”, otrzymała główną (dzieloną) nagrodę X Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego, który zakończył się w niedzielę 20 maja w Warszawie.



Do przeglądu zgłosiło się 40 polskich produkcji teatralnych w tym gatunku. Do udziału w konkursie selekcjonerzy zakwalifikowali 11 spektakli. Zgodnie z regulaminem przeglądu monodramy powstały w instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych teatrach w Polsce, których premiera odbyła się w ciągu dwóch ostatnich lat, a formą lub treścią odpowiadają określeniu teatr współczesny. Wyjątkowość konkursu polega jednak na tym, że uczestniczą w nim zarówno teatry zawodowe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, ale także nieformalne grupy artystyczne. Jedynym kryterium kwalifikacji jest wyłącznie poziom artystyczny monodramów.

PROTOKÓŁ  Z OBRAD JURY z dnia 20 maja 2012r. 10 OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU MONODRAMU WSPÓŁCZESNEGO


Jury 10 Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego w Warszawie w składzie: Joanna Szczepkowska – aktorka, przewodnicząca jury, Piotr Ratajczak – reżyser, Bartłomiej Miernik – dziennikarz, Paweł Gawroński - przedstawiciel publiczności, Adam Sajnuk – dyrektor artystyczny przeglądu po obejrzeniu w dniach 15, 16, 17, 18 i 20 maja 2012 r. 11 przedstawień konkursowych oraz  po burzliwych obradach ustaliło werdykt i przyznało trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia.

Nagrody Grand Prix exequo: dla Macieja Adamczyka za rolę w spektaklu „Zapis automatyczny” Teatru Porywacze Ciał z Poznania w wysokości 3500zł oraz dla Joanny Gonschorek za rolę w spektaklu „Świństwo” Teatru im. Heleny Modrzejewskiej z Legnicy w wysokości 3500zł.

Trzecią nagrodę: dla Marcina Sitka  za osobowość sceniczną w spektaklu „ Król dopalaczy” w wysokości 2000zł.

Dwa wyróżnienia: dla Wojciecha Tremiszewskiego za zmierzenie się z polską rzeczywistością  w tekście „ Adama Mickiewicza liryczna próba odnalezienia się w branży rozrywkowej” w wysokości 500zł oraz dla Sławomira Maciejewskiego za współczesną interpretację klasycznego tekstu spektaklu „ Cosi, gdziesi, kajsi, ktosi” Teatru im. Horzycy z Torunia w wysokości 500zł.

(żuraw)