Medal Mickiewicz-Puszkin dla Jacka Głomba

  • Drukuj

W drugim dniu legnickiego Maratonu Modrzejewskiej, w sobotę 9 czerwca, bezpośrednio po zakończeniu spektaklu „Biesy” wg Fiodora Dostojewskiego w reżyserii Jacka Głomba, na Scenie Gadzickiego twórca przedstawienia uhonorowany został medalem przyznanym przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Warszawie.


Medal Mickiewicz-Puszkin oraz dyplom tego wyróżnienia wręczył dyrektorowi legnickiego teatru dr Ryszard Pękała, prezes legnickiego oddziału Stowarzyszenia w uznaniu działań szefa legnickiej sceny „na rzecz lepszego poznania, wzajemnego zrozumienia i zbliżenia mieszkańców Polski i państw zza wschodniej granicy, a szczególnie za:

- informowanie - poprzez teatr – o historii, tradycjach i kulturze zza wschodniej granicy celem przezwyciężenia wzajemnych uprzedzeń i zaszłości,
- popieranie i utrwalanie – na scenie teatru – współpracy kulturalnej między instytucjami kultury
- wzajemne wzbogacenie potencjału kulturalnego między Polską, a krajami zza wschodniej granicy”.

Obchodzące 25 lat istnienia Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód o sobie: Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem jest budowanie i rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków z naszymi sąsiadami zza wschodniej granicy w oparciu o najlepsze tradycje wzajemnego poszanowania. Dbamy o rozwój współpracy w dziedzinie naukowej, technicznej, oświatowej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, turystycznej i gospodarczej. Skupiamy się na krzewieniu przyjaźni Narodu Polskiego i Narodów naszych Wschodnich sąsiadów, uświadamianiu łączącego nas wspólnego pochodzenia słowiańskiego i kultury słowiańskiej oraz możliwości osiągania wielkich korzyści z rozwijania wszechstronnej współpracy. Wśród naszych państw partnerskich są: Armenia, Białoruś, Kazachstan, Mołdowa, Rosja, Ukraina oraz Uzbekistan. W swoich działaniach skupiamy się na promowaniu polskiej kultury, tradycji i sztuki za granicą, przy jednoczesnym propagowaniu dziedzictwa kulturowego naszych sąsiadów na terenie Polski ukazując element wielopłaszczyznowego przenikania się naszych kultur.

Grzegorz Żurawiński