Finansowe wsparcie ministra dla programu „Droga do teatru”

  • Drukuj

91 tys. złotych – tyle pozyskał projekt legnickiego teatru skierowany do młodzieży i dorosłych mieszkańców Miłkowic, Spalonej i Legnickiego Pola, których mieszkańcy mają ograniczone możliwości stałego uczestniczenia w życiu teatralnym. Dotacja w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna” zarządzana jest przez Narodowe Centrum Kultury. Legnicki program wystartuje w czerwcu br.


„Tym projektem chcemy pokazać, że teatr może być narzędziem rozwoju osobistego i społecznego. Przekonać, że spotkanie podczas aktywnych warsztatów teatralnych tworzy głębokie więzi pomiędzy ludźmi, pozwala z dystansem spojrzeć na siebie i otaczająca rzeczywistość. Udowodnić, że teatr można uprawiać w każdym miejscu, nawet w małej miejscowości i że takie spotkania przełamują stereotypy w myśleniu o teatrze jako sztuce niedostępnej i zarezerwowanej dla wybranych. Poprzez warsztaty prowadzone w małych społecznościach, pozbawionych bezpośredniego dostępu do kultury oraz dyskusje, spotkania i spektakle w legnickim teatrze chcemy zaangażować ich mieszkańców do rozwoju przez teatr, a także wzmocnić lokalne społeczności proponując udział w wartościowych działaniach artystycznych. Organizując akcje teatralne w małych miejscowościach dajemy szansę na nowe doświadczenia nie tylko lokalnym społecznościom, lecz także sobie na rozwijanie edukacji teatralnej” – napisali w aplikacji programu „Droga do teatru” jego twórcy.

- W każdej z trzech podlegnickich miejscowości będziemy prowadzili przez jeden miesiąc warsztaty teatralne, w których uczestniczyć będą po dwie grupy młodzieżowe oraz jedna grupa dorosłych i seniorów. Każda grupa pracować będzie osobno, dla każdej przewidujemy 4 warsztaty zakończone wspólnym pokazem prac grup warsztatowych, co będzie już piątym spotkaniem w miesiącu. W każdej grupie będzie 15 uczestników, czyli w każdej miejscowości 45 osób weźmie udział w warsztatach. Łącznie 135 osób będzie aktywnie uczestniczyło w tym przedsięwzięciu. Zaczynamy w czerwcu w Miłkowicach, a po wakacjach zajęcia prowadzić będziemy dla grup ze Spalonej i Legnickiego Pola – objaśnia opiekunka merytoryczna i koordynatorka programu Joanna Rostkowska z legnickiego teatru.

Bezpłatne dla uczestników warsztaty, prowadzone przez aktorów legnickiego teatru, kończyć będą pokazy etiud teatralnych, prezentacja filmów i zdjęć dokumentujących przebieg zajęć. W zamiarach twórców „Drogi do teatru” jest, by dzień finału zajęć stał się świętem dla całej gminy z udziałem jej mieszkańców, przedstawicieli miejscowej władzy i lokalnych mediów. W programie przewidziano także wyjazd uczestników warsztatów do legnickiego teatru na spektakl z jego repertuaru oraz pospektaklowe spotkanie z aktorami przedstawienia. Uczestnicy programu będą mieli także możliwość uczestniczenia w edukacyjnej grze teatralnej prowadzonej w przestrzeni teatralnego obiektu, a także w wykładzie, który objaśni specyfikę pracy w teatrze ludzi z jego zaplecza, których nie widać z widowni podczas oglądania przedstawień.

Partnerami legnickiego teatru w realizacji programu będą: Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych z Legnicy (jako współorganizator), Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach, Szkoła Podstawowa w Spalonej oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu.

Grzegorz Żurawiński