Seminarium „Czy kultura się opłaca?”

  • Drukuj

W czwartek 22 marca w siedzibie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie odbywa się seminarium na temat potencjału (m.in. ekonomicznego), jaki związany jest z inwestowaniem w kulturę. Uczestniczący w nim dyrektor legnickiego teatru Jacek Głomb będzie mówił o roli teatru w budowaniu społeczności lokalnej.


Seminarium Czy kultura się opłaca?” skierowane zostało do przedstawicieli publicznych instytucji kultury oraz przedstawicieli samorządów-organizatorów dla instytucji artystycznych. Zarówno jego organizator, jak i miejsce nie są przypadkowe.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego od 2015 roku organizuje Dzień Teatru Publicznego i akcję „Bilet za xxx groszy”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na rolę i misję teatru publicznego w Polsce oraz niwelowanie barier utrudniających dostęp do teatru, w tym także bariery ekonomicznej.

Jednego dnia, w tym roku 12 maja, widzowie mogą zakupić bilet do teatru za symboliczne grosze. Akcja cieszy się dużym powodzeniem. W 2017 roku wzięło w niej udział 99 teatrów publicznych, zagranych zostało 100 spektakli, które obejrzało 27 599 widzów. Każdego roku akcji towarzyszą różnorodne badania socjologiczno-teatrologiczne, które mogą być pomocne teatrom w uzyskiwaniu wiedzy, na przykład o tym, dla kogo pracują i jak ta praca jest oceniana.

W 2016 roku efektem takich badań była publikacja „My jesteśmy kulturalna kolejka, a nie żadne chamstwo”, przygotowana przez Fundację Obserwatorium Żywej Kultury-Sieć Badawczą. Wnioski i rekomendacje w niej zawarte okazały się być niezwykle cenne w kontekście budowania widowni każdej instytucji, ale też identyfikowania jej potrzeb.

W 2017 przeprowadzono badania innego rodzaju – prof. SGH Rafał Kasprzak zaproponował sprawdzenie oddziaływania społeczno-ekonomicznego teatru: w jaki sposób i w jakim stopniu istnienie i funkcjonowanie instytucji kultury, jaką jest teatr, wpływa ekonomicznie na region – miasto, powiat czy województwo. Badanie wykazało, że każda złotówka dotacji generuje zysk dla lokalnych przedsiębiorstw w wysokości 3,36 zł, z czego 2,86 zł zostaje w tym samym województwie, w którym zlokalizowany jest teatr.

Wynik ten okazał się na tyle obiecujący, że tegoroczną edycję „biletu” Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego postanowił poświęcić temu tematowi: pokazać i naukowo udowodnić, że teatr to jedyna w swoim rodzaju, dochodowa inwestycja. I to nie tylko w kapitał społeczny, ale także w gospodarkę.

(na podstawie mat. organizatora żuraw)