Intermediale 2017 na teatralnej Scenie Gadzickiego

  • Drukuj

Wykonawcy z Polski, Japonii i Hiszpanii uczestniczyć będą w tegorocznej edycji Festiwalu Form Audiowizualnych Intermediale 2017. Koncerty, a właściwie multimedialne preformanse, które odbędą się 15 i 16 grudnia na legnickiej scenie teatralnej, to nie tylko muzyka elektroniczna, ale także prezentacje specjalnie stworzonych do niej obrazów.


Wydarzenie ma już swoją wieloletnią tradycję, która sięga 1994 roku. Każdego roku prezentuje sztukę niezależną kreowaną przy użyciu nowych mediów: realizacje typu live-act oraz najnowsze kierunki w muzyce elektronicznej i eksperymentalnej. To także okazja, by zademonstrować możliwości, jakie dają syntezatory, adaptery, samplery, technologie analogowe i cyfrowe. Oddajmy jednak głos legnickim twórcom i organizatorom Intermediale:

Obraz i dźwięk współistnieją ze sobą w rozmaitych gatunkach sztuki. Tradycyjny teatr, film i sztuki plastyczne opierają się jednak na suplementarnej roli muzyki, a muzyka i literatura są niekiedy dopełniane obrazem, jako ilustracją. W miarę rozwoju nowych technologii rejestracji i przetwarzania obrazu i dźwięku powstała szeroko rozumiana sztuka audiowizualna - obszar, w którym brzmienia, szumy, głosy i obrazy występują we wzajemnie dopełniających się relacjach. Podstawową dziedziną występowania tego typu połączeń jest eksperymentalne wideo oraz muzyka elektroniczna i elektroakustyczna. Festiwal Intermediale sięga w te rejony twórczości artystycznej, gdzie to co widzialne i słyszalne staje się niemożliwe do oddzielenia. W tegorocznej edycji wystąpią:

Bang-utot (Polska)

Ciemne etniczne i plemienne rytmy połączone z ciężkimi dubami, od których wieje syberyjskim chłodem. Improwizowane surrealistyczne kolaże dźwiękowe wymieszane na dadaistyczną modłę z zaskakującymi samplami. Powolne industrialne bity na tle gęstych, transowych faktur. To wszystko jest próbą dźwiękowego oddania dziwnych, często niewyjaśnionych fenomenów ludzkich zachowań, zwanych przez antropologów medycznych „zespołami uwarunkowanymi kulturowo”, które występują tylko i wyłącznie na danym obszarze geograficznym i w obrębie jednej, określonej kultury. Tak najprościej można opisać ideę stojącą za Bang-utot – nowym muzycznym przedsięwzięciem Rafała Jęczmyka, znanego też z projektu Emma Zunz.

Telharmonium (Polska)

Telharmonium to wielowarstwowa konstrukcja audiowizualna na głosy, obrazy i instrumenty elektroakustyczne. To efekt nasycenia audiosferą, które tworzy się gdzieś pomiędzy przywoływaniem dźwiękowych wspomnień a tworzeniem brzmieniowych imaginacji. Między kołataniem pociągu, gwarem lotniska i skrzypieniem podłogi, gdzie ludzkie głosy wypowiadają głośno niekłamane myśli. Cisza jest pomyłką kategorialną. Wszędzie dzieje się coś. Każde coś ma swoją własną historię i wolną wolę, aby zostać usłyszane. Projekt przygotowany specjalnie na tegoroczną edycję Festiwalu Intermediale.  

X.A.O (Polska)

Znaczenie XAO odnosi się przede wszystkim do greckiego XAOC, jest jednak formą uproszczoną, analogiczną do TAO oraz IAO. Postrzeganą tutaj jako formuła magiczna, która to jest najbliższa mojemu sercu, czyli X - symbolicznie nakreślona gwiazda Syriusz, O - symboliczne Słońce, oraz A - piramida, ponad którą odbywa się spotkanie obydwu gwiazd, nazywane heliakalnym wschodem.Muzyka XAO, to przede wszystkim pulsujący rytm, hipnotyczne dźwięki.

Patxi Valera (Hiszpania)

Aquofono to innowacyjny instrument perkusyjny, generator dźwięku oparty na wodzie i elektryczności. Przy minimalnej dostawie cieczy, cykliczne uderzenia spadających kropel działają jako impuls do wysyłania sygnałów do różnych instrumentów elektronicznych i laptopów, gdzie uruchamiają przechowywane tu dźwięki zaprogramowane w różnych skalach. Ich wybór opiera się na kontrolowanej losowości. Polirytmiczny muzyczny deszcz Aquofono odwzorowuje bogactwo natury, na temat której swobodnie improwizujemy i komponujemy unikalne, ulotne i niepowtarzalne fantazje dźwiękowe.

Inire (Polska)

Audiowizualne performance grupy koncentrują się na poszukiwaniach formalnych z pogranicza sound artu, field recordingu, muzycznego kolażu i szeroko pojętej elektroakustyki. W projekcie Transcape Disturbances głównym instrumentarium są sterowane napięciowo systemy modularne audio i wideo. Obrazy i dźwięki tworzą wzajemnie przenikające się struktury, pozostające w interakcyjnej zależności. Ich sprzężenia generują współbrzmienia zharmonizowane lub dysharmoniczne, uświadamiając odbiorcy fakt ciągłego zanurzenia w sieci elektromagnetycznych zależności.

Tatsuru Arai (Japonia)

„Matters-ton" drugi z cyklu Hyper Serial Music dźwiękowo wizualny performance zainspirowany klasyczną muzyką serialną. Kompozycja jest rozwijana i ewoluuje w coraz to bardziej skomplikowane i wielowarstwowe struktury. Zasada pracy z dźwiękiem inspirowana jest tu projektowaniem i percepcją architektury jako fenomenu twórczego i poznawczego. Serie rytmiczne tworzą tu struktury, którym możemy przeglądać się jak w pasażach.

 

Koncerty na Scenie Gadzickiego w piątek i sobotę 15 i 16 grudnia od godz. 19.00. Wstęp bezpłatny dla wszystkich chętnych.

(żuraw)