Drukuj

W sobotni wieczór 20 września Ośrodek Nowy Świat zaprosił chętnych do dyskusji na temat uchodźstwa. Odbyła się ona w ramach spotkania otwartego pod hasłem „GośćInność. Gość. Inny”. Pisze Paulina Pacura.


Spotkanie, podczas którego uczestnicy mieli okazję porozmawiać o problemie uchodźstwa w wymiarze ogólnym i lokalnym zgromadziło co prawda niewielu zainteresowanych, jednak ożywiona dyskusja wypełniła całe blisko godzinne spotkanie. Można było porównać swoją opinię z opinią "lokalnego specjalisty", gościa specjalnego mającego rozeznanie w problematyce uchodźstwa w Legnicy i okolicy.

- Uchodźstwo jest problemem bardzo złożonym i głębokim, wielu ludzi staje się uchodźcami z rozmaitych przyczyn - jedni muszą uciekać przed represjami ze strony władzy, inni uciekają przed wojną, jeszcze inni boją się presji, nie mogą być na przykład chrześcijanami w swoich krajach - mówi Weronika Fibich, pomysłodawczyni i realizatorka projektu „Pobyt Tolerowany”.

Tematem spotkania była problematyka uchodźcza, ale nie tylko - poruszono wiele kwestii towarzyszących, okrucieństwo procedur w ośrodkach zamkniętych dla cudzoziemców oraz opowiedziano kilka prawdziwych historii uchodźców.

Koordynatorkom projektu „Pobyt tolerowany” zależy na upowszechnianiu wiedzy dotyczącej innego, aby kształtować świadomość społeczną w atmosferze otwartości, rozumienia i rozpoznawania. Dla ukazania jak najszerszego kontekstu wywołanego tematu Innego w spotkaniu wzięli udział ekspert do spraw udźców oraz twórcy projektu.

Podsumowano także inicjatywę akcji w prywatnym mieszkaniu, która od kilku dni odbywa się w ramach projektu „Pobyt tolerowany”. Performerzy podzielili się ze zgromadzonymi swoimi odczuciami na temat akcji i porównali legnicką odsłonę projektu z tymi dziejącymi się w innych miastach.

Na spotkanie przyszły też osoby , które na co dzień doświadczyły absurdów związanych z legislacją pobytu w naszym kraju cudzoziemców, ich bliskich. Mówili o  nierzadko szokujących doświadczeniach, zwracali uwagę szczególnie na bezduszność urzędników i surowość procedur, które nie są wcale przyjazne dla uchodźców.

(Paulina Pacura, „Na Nowym Świecie dyskutowali o uchodźstwie”, www.lca.pl, 21.09.2014)