e-legnickie: o Małej Moskwie cyrylicą

  • Drukuj

Ukazała  się rosyjska wersja  przewodnika po Legnicy „Śladami Małej Moskwy”. Autorem jest doktor Wojciech Kondusza, który od lat bada i dokumentuje obecność wojsk radzieckich, a potem rosyjskich w Legnicy. Pisze HAN.


 Przewodnik jest współfinansowany przez samorząd województwa dolnośląskiego, a pomysłodawcami wydawnictwa byli: legnickie wydawnictwo „Edytor” oraz Fundacja Jacka Głomba „Naprawiacze Świata”. Honorowy patronat nad publikacja objął Rafał Jurkowlaniec, marszałek województwa dolnośląskiego.

- Na brak rosyjskiej wersji przewodnika wskazywał już wcześnie Waldemar Krzystek, reżyser znakomitego filmu „Mała Moskwa”, czy obecnie produkowanego „Fotografa”, do którego zdjęcia kręcono m.in. w naszym mieście – mówi doktor Wojciech Kondusza. – Polskiego reżysera pytano w Rosji o taki przewodnik właśnie po rosyjsku. Zainteresowani byli nie tylko tamtejsi dziennikarze, ale też ci wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób zetknęli się z Legnicą, np. stacjonowali tutaj jako żołnierze.

Na 64 stronach przewodnika czytelnik znajdzie informacje o dniu dzisiejszym miasta, oraz bogatą dokumentacje fotograficzną i opis miejsc związanych z pobytem wojsk radzieckich. Uzupełnieniem są znakomite fotografie z serialu „Mała Moskwa”, jest też fragment przedstawiający prawosławną cerkiew przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej, czytelnicy mogą też poznać najpiękniejsze legnickie zabytki, na czele z barkowymi: kościołem pw. św. Jan, czy Muzeum Miedzi.

Lekturę uzupełnia skorowidz hoteli, restauracji, punktów wymiany walut, kawiarni, pubów i bankomatów. Jest też plan centrum miasta z zaznaczonymi obszarami, które kiedyś zajmowała armia radziecka.

(HAN, „Przewodnik „Mała Moskwa” po rosyjsku”, www.e-legnickie.pl, 1.06.2013)