Głomb: „Teatr w mieście - miasto w teatrze”

  • Drukuj

Kilkunastoletnie doświadczenia w oswajaniu dla sztuki dramatycznej pozateatralnych obiektów miasta, w przywracaniu pamięci o ich przeszłości i znaczeniu dla historii Legnicy, będą tematem środowego (16 maja), otwartego dla publiczności, spotkania młodzieży z reżyserem i dyrektorem Teatru Modrzejewskiej Jackiem Głombem na Scenie Gadzickiego. Początek o 17.00.


Dyrektor legnickiego teatru zaprezentuje efekty swoich artystyczno-społecznych działań, które – po pierwsze - scenę teatralną wyprowadziły w miasto naznaczając jej obecnością miejsca opuszczone lub zapomniane, a – po drugie – historię miasta i żyjących w nim ludzi wpisały w scenariusze wystawianych dramatów.

– Warto przypomnieć, jak to się zaczęło, bo narosło już sporo mitów. To już prawie 20 lat i mało kto pamięta początki – mówi Jacek Głomb. – Konsekwentnie od lat realizowany przez nas projekt „Teatr, którego sceną jest miasto”, okazał się strzałem w dziesiątkę. Na styku miasta i teatru zrodziła się jakaś magia. Kiedy wyszliśmy z murów teatru w przestrzeń miasta z pierwszym spektaklem, nie było już odwrotu. Miasto stało się inspiracją dla wielu kolejnych. I o tym m.in. będę mówił.

Po latach ten właśnie program przyniósł w roku 2009 legnickiemu teatrowi Dolnośląską Nagrodę Kulturalną SILESIA, co radni Sejmiku Wojewódzkiego uzasadnili następująco: „Legnica stała się miejscem realizacji pionierskiego i unikatowego w skali kraju projektu społeczno-artystycznego znanego w Polsce pod nazwą „Teatr, którego sceną jest miasto”. Projekt teatralny oparty został na autorskiej idei odkrywania dla sztuki i adaptacji społecznej zapomnianych, często opuszczonych i zdewastowanych obiektów miejskiej infrastruktury. Dzięki swoim działaniom Teatr im. Modrzejewskiej przywraca lokalnej społeczności i wybranym miejscom ich historię i dopisuje nową. Wszystko razem służy ocalaniu pamięci o historii, rewitalizacji zdegradowanych obiektów i aktywizacji kulturalnej mieszkańców Legnicy. Rozgłos i sukcesy artystyczne, jakie od wielu lat towarzyszą realizacji projektu, doskonale promują miasto i region”.

Spotkanie to część programu „Legnica – stąd do przyszłości” realizowanego przez miejską Galerię Sztuki skierowanego do młodych legniczan, którym historia i kształt, a także rozwój i dalsze losy ich małej ojczyzny, nie są obojętne. W tym historycznym projekcie finansowanym w ramach dotacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu” uczestnicy spotykają się z osobami, będącymi kreatorami, odkrywcami lub świadkami skomplikowanej, wielonarodowej i wielokulturowej historii Legnicy.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich chętnych.

(żuraw)