Kurier Legnicki: miliony pozyskane dla teatru

  • Drukuj

Trwający od dłuższego czasu konflikt na linii Jacek Głomb, dyrektor teatru Modrzejewskiej w Legnicy i Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy dotyczy w dużej części pieniędzy. Dlatego prezentujemy Państwu oficjalne stanowisko Jacka Głomba, właśnie w sprawie pieniędzy jakimi dysponuje legnicki teatr i jak je zdobywa. Publikuje Artur Kowalczyk.

„W 2011 roku pozyskaliśmy dodatkowo dla legnickiego teatru 2,2 mln zł. To rekord w naszej historii i aż 35 procent całego budżetu! Mowa o pieniądzach na podstawową działalność statutową pochodzących z innych źródeł, niż środki gwarantowane dzięki dotacjom organizatorów. Najwięcej zarobiliśmy na sprzedaży biletów i spektakli.

Pozyskana kwota to dokładnie 2 mln 206 tys. zł (cały ubiegłoroczny budżet zamknął się kwotą 6 mln 291 tys. zł). Największą pozycję stanowią w niej: sprzedaż biletów i spektakli (wyjazdowe prezentacje przedstawień, głównie festiwalowe) – 650 tys. zł, granty na działalność artystyczną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 400 tys. zł (z tego 300 tys. zł na zakończenie trzyletniego projektu artystyczno-społecznego „Teatr, którego Sceną jest Miasto”) oraz 350 tys. zł pozyskane od sponsora KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie (na realizację i eksploatację spektaklu „Orkiestra” oraz dofinansowanie Festiwalu Teatru Nie-Złego w Legnicy).

Pozostałe pozyskane środki pochodziły z: Instytutu Teatralnego im. Zb. Raszewskiego w Warszawie – 100 tys. zł (głównie na wyjazdową organizację teatralnych półkolonii dla młodzieży „Lato w teatrze” w Bolesławcu), dotacji Unii Europejskiej do legnickiej części Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego PLOTS – 45 tys. zł oraz z Fundacji Rosa we Wrocławiu na wsparcie działalności teatralnego Ośrodka Nowy Świat w Legnicy – 20 tys. zł.

Na mocy umowy z marca 2009 roku zawartej przez marszałka Dolnego Śląska i prezydenta Legnicy Teatr im. Heleny Modrzejewskiej jest instytucją kultury dolnośląskiego samorządu współprowadzoną przez gminę Legnica. Zgodnie z tym porozumieniem obaj organizatorzy legnickiej sceny zobowiązali się do współfinansowania kosztów utrzymania teatru na poziomie nie mniejszym, niż 4 mln zł rocznie (2,5 mln zł marszałek, 1,5 mln zł prezydent).

W porównaniu do kwoty gwarantowanej pozyskanie w ciągu roku budżetowego dodatkowych 2, 2 mln zł to duży sukces legnickiego teatru, ale też środki niezbędne, by mógł on prowadzić działalność artystyczną na dotychczasowym poziomie.

Jacek Głomb, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Modrzejewskiej w Legnicy”.

(Artur Kowalczyk, „Miliony dla teatru”, www.kurier-legnicki.pl, 6.04.2012)