Drukuj

Ewa Michnik, Krzysztof Mieszkowski, Jacek Głomb - dyrektorzy naczelni i artystyczni Opery Wrocławskiej, Teatru Polskiego i legnickiego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej - być może do końca roku pożegnają się ze stanowiskami. Dyrektorzy o sprawie dowiedzieli z mediów. Pisze Małgorzata Matuszewska.


Znowelizowana w 2011 roku ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zobowiązuje do powoływania dyrektora instytucji kultury na czas określony (od trzech do siedmiu sezonów artystycznych). W myśl tej ustawy dyrektorzy powołani przed 1 stycznia 2012 roku na czas nieokreślony mają pełnić swoje funkcje nie dłużej niż do 1 stycznia 2013 roku. W tym czasie organizatorzy (w tym przypadku urząd marszałkowski) mogą powołać te same osoby na stanowiska dyrektorów, ale już na czas określony.

Autorskim pomysłem samorządu województwa dolnośląskiego jest podział na dyrektora naczelnego i artystycznego.  - Ogłosimy konkurs na profesjonalnych menedżerów, zarządzających i gospodarujących finansami - mówi Radosław Mołoń, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
- Dyrektor artystyczny zostanie wyznaczony po wskazaniu odpowiedniej osoby przez dyrektora naczelnego, który wygrał konkurs - dodaje.

Wymienione teatry samorząd województwa współprowadzi - Teatr Polski i Operę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Teatr w Legnicy z władzami miasta. Dlatego musi skonsultować się z instytucjami współprowadzącymi, ale rozpisanie konkursu planuje już do czerwca. Potem zajmie się Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu, Filharmonią Sudecką, Wrocławskim Teatrem Pantomimy i Filharmonią Dolnośląską w Jeleniej Górze, które prowadzi samodzielnie.

Dyrektorzy o sprawie dowiedzieli z mediów. - Powinni znać ustawę - kwituje marszałek Mołoń. - Ustawę znam świetnie, ale wynika z niej, że konkurs może zostać rozpisany, ale nie musi. Prowadzimy najlepsze instytucje w Polsce, inne teatry biorą z nas przykład - uważa Krzysztof Mieszkowski.

Wszyscy dyrektorzy będą o sprawie rozmawiać z marszałkiem województwa.

(Małgorzata Matuszewska, „Szefowie dolnośląskich teatrów stracą stanowiska?”,www.gazetawroclawska.pl, 15.03.2012)