Kurier Legnicki: teatr marką i wizytówką Legnicy

  • Drukuj
Smutne (? - przyp. red. serwisu), ale prawdziwe. Teatr lepszy od miasta. Zdaniem legniczan to reżyser Jacek Głomb jest lepszą marką miasta, niż prezydent Tadeusz Krzakowski. Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy to najbardziej rozpoznawalna, a także ceniona legnicka marka i wizytówka miasta w dziesięcioleciu 2000-2010. Pisze Artur Kowalczyk.

Tak wynika z plebiscytu na „Hit pierwszej dekady XXI wieku”, w którym Legnicę reprezentuje tylko 6 kandydatur, a z tego aż 5 bezpośrednio związanych jest z legnickim teatrem (na łączną liczbę kandydatur tj. 187).

Pierwszą i najlepsza marką Legnicy jest Jacek Głomb – reżyser i dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, nominowany do tytułu „Człowiek Dekady na Dolnym Śląsku”. Nominacja to nie tylko wyróżnienie, ale dowód, że niemal dwadzieścia lat, które Jacek Głomb spędził w Legnicy i teatrze nie były zmarnowane. Dla niego, a przede wszystkim miasta.

Konkurentami dyrektora Głomba są doskonale znane w całej Polsce osoby, m.in. ks. kardynał Henryk Gulbinowicz czy najbogatsi Polacy Leszek Czarnecki oraz politycy – Rafał Dutkiewicz, Grzegorz Schetyna czy Lidia Gerinder de Oedenberg.

Pozostałe cztery legnickie kandydatury znalazły się w gronie 20 wydarzeń nominowanych w kategorii dolnośląski hit teatralny i literacki. Chodzi tu o głośne w całej Polsce spektakle teatralne „Ballada o Zakaczawiu” w reż. Jacka Głomba, „Made in Poland” Przemysława Wojcieszka oraz Tryptyk rewolucyjny Lecha Raczaka, a także Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Miasto”.

Tak sytuacja dziwi, ale i uspakaja, bo liczne ataki na Jacka Głomba np. ze strony prezydenta Legnicy Krzakowskiego podważają ich wiarygodność.

Artur Kowalczyk, „Lepsza marka Legnicy to reżyser, a nie prezydent miasta”, www.kurier-legnicki.pl, 31.01.2011)